Jan Adamek najlepszy w Polsce w Konkursie Matematycznym

Jan Adamek najlepszy w Polsce w Konkursie Matematycznym_1
 
15 marca 2019 r. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbył się finał X Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego.

Do finału tego prestiżowego konkursu zakwalifikowało się 89 uczniów z 60 szkół z całej Polski. II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie reprezentowało dwoje uczniów: Magdalena Skrzypiec i Jan Adamek z klasy IIIa.

Galeria

Czytaj więcej: Jan Adamek najlepszy w Polsce w Konkursie Matematycznym

Magdalena Skrzypiec z klasy IIIa finalistką Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej to ogólnopolski konkurs dotowany przez MEN, który sprawdza umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i dedukcyjnego badania hipotez oraz standardową szkolną wiedzę językoznawczą. Do etapu okręgowego OLP zakwalifikowało się 494 uczniów z całej Polski, tym większa nasza radość, że wśród nich znalazło się trzech uczniów II LO – Emilia Oniszczuk i Mateusz Krojec z klasy IIa oraz Magdalena Skrzypiec z klasy III a. Po kolejnych zmaganiach, w ścisłym finale z 58 innymi zawodnikami zmierzy się Magda.

Czytaj więcej: Magdalena Skrzypiec z klasy IIIa finalistką Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

Spotkanie z Temidą

Pracę polskiego wymiaru sprawiedliwości mieli okazję obserwować z bliska uczniowie klasy III G, tzw. prawniczej. Pod opieką pana Adama Sabata wybrali się dnia 27 marca do Sądu Rejonowego w Lubartowie, by wziąć udział w rozprawie sądowej rozpatrywanej przez Wydział Karny. Wcześniej młodzież spotkała się z Prezes Sądu Rejonowego, panią Małgorzatą Polak, która przybliżyła funkcjonowanie lubartowskiego sądu i omówiła rodzaje spraw rozpatrywanych w poszczególnych wydziałach.

Czytaj więcej: Spotkanie z Temidą

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.