Mistrzostwa Powiatu w Badmintonie

Mistrzostwa Powiatu w Badmintonie_1
16 listopada 2018 roku w ZS nr 2 w Lubartowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Badmintonie Drużynowym dziewcząt i chłopców. Naszą szkołę reprezentowały drużyny w składzie: dziewczęta – Lidka Wójcik (IIIc), Zuzanna Rudzińska (IIa), Weronika Gziut (IIa) oraz chłopcy – Jakub Podleśny (IIe), Jakub Laskowski (IIe) i Marcin Jaszczuk (IIe). Po bardzo zaciętej walce drużyna chłopców zajęła III miejsce, natomiast drużyna dziewcząt - II miejsce, tym samym awansując do rozgrywek ¼ Mistrzostw Województwa. Opiekuem młodzieży jest pan Ryszard Gierach.

Próbna Matura z Operonem

Próbna Matura z Operonem_8
Dnia 20 listopada br. uczniowie klas trzecich II LO przystąpili do Próbnej Matury z Operonem, w tym roku objętej honorowym patronatem Rady Języka Polskiego. Ta czterodniowa generalna próba przed państwowym egzaminem maturalnym rozpoczęła się od rozwiązywania arkusza z języka polskiego na poziomie podstawowym, a po południu na poziomie rozszerzonym. W środę tegoroczni abiturienci zmierzą się z królową nauk – matematyką, a w kolejnych dniach sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności z nowożytnego języka obcego oraz przedmiotu dodatkowego.

Połamania piór!!!

"Łączy nas krew, która ratuje życie"

Co roku tysiące Polaków uczestniczy w różnego rodzaju wypadkach. Przyjmuje się, że co pół godziny ktoś zapada na chorobę nowotworową krwi i szpiku. Potwierdzoną informacją jest to, że bez krwi wolontariuszy najcięższe operacje nie byłyby możliwe. To tylko kilka z wielu faktów, które są związane z honorowym dodawaniem krwi. Co znaczy oddać cząstkę siebie i przyczynić się do ratowania życia drugiego człowieka, przekonała się młodzież II LO.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.