Dzień Edukacji Narodowej

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy naszej Szkoły!
Z okazji Waszego święta życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze!
Dużo cierpliwości, jeszcze więcej wspaniałych pomysłów, a przede wszystkim zdrówka!
Żeby każdy dzień w szkole był dla Was okazją do radości i spełniania się w zawodzie.
W imieniu uczniów naszej szkoły chcemy także złożyć Wam serdeczne wyrazy szacunku.
Chcemy, żebyście wiedzieli, że bardzo podziwiamy nasze Grono Pedagogiczne i pozostałych Pracowników szkoły.
Bycie nauczycielem wymaga wielu wyjątkowych umiejętności i wysiłków, które czasem trudno zauważyć.
My je widzimy i doceniamy.
Dziękujemy, że jesteście z nami.
Chcielibyśmy, żebyście pozostali tacy, jacy jesteście.

Z wyrazami szacunku, 
Samorząd Uczniowski

A więc wojna!!! Ludność cywilna we wrześniu '39 - wystawa z IPN w Lublinie na korytarzach II LO

A więc wojna!!! Ludność cywilna we wrześniu '39 - wystawa z IPN w Lublinie na korytarzach II LO_3

Obchodzona w tym roku 80. rocznica wybuchu II wojny światowej była okazją do przypomnienia tragicznych wydarzeń z okresu walki obronnej toczonej przez Polaków w 1939 roku. W dniach 23 września - 11 października 2019 r. młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie miała okazję poznać wystawę zatytułowaną „A więc wojna!!! ...” opracowaną przez IPN Lublin i uczestniczyć w lekcjach tematycznych towarzyszących tej ekspozycji. A była to szczególna wystawa, gdyż została przygotowano ją z myślą o zwykłych ludziach, których życie zmieniło się diametralnie wskutek prowadzonej wojny. To im oddano głos i to oni poprzez swoje wspomnienia oraz relacje opisali dni grozy.

Czytaj więcej: A więc wojna!!! Ludność cywilna we wrześniu '39 - wystawa z IPN w Lublinie na korytarzach II LO

Recytowali z Noblem

Recytowali z Noblem_5

Sukcesem uczennic naszego liceum zakończył się XIV Miejski Konkurs Recytatorski „Recytacje z...Noblem”. Weronika Ostrowska i Magdalena Świrska otrzymały nagrody, zaś Alicja Tomasiak została wyróżniona. Wszystkie uczennice chodzą do klasy I c i przygotowywały się do konkursu pod kierunkiem Agnieszki Opolskiej.

Czytaj więcej: Recytowali z Noblem

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.