GIS Day 2018

GIS Day 2018_1
Dnia 14 listopada 2018r. uczniowie klasy II G, wraz z opiekunami: panią Katarzyną Płaszczewską i panią Izabelą Bącławek, udali się na UMCS w Lublinie. Młodzież z II LO wzięła udział w GIS Day 2018 zorganizowanym przez pracowników i studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz członków Studenckiego Koła Geoinformatyków.

Mistrzostwa Powiatu w szachach drużynowych

 Mistrzostwa Powiatu w szachach drużynowych_1
13 listopada 2018 roku odbyły się Mistrzostwa Powiatu w szachach drużynowych. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Julia Adamek, Jakub Podleśny i Czesław Stępień z klasy II E oraz Oskar Kowalczyk z klasy II A. Po bardzo zaciętej walce nasi uczniowie zajęli drugą lokatę. Opiekunem szachistów jest pan Ryszard Gierach.

"Grupa 10"

We wrześniu 2018 roku w II LO powstała nieformalna "Grupa 10". Formacja ta postawiła sobie za cel urozmaicenie procesu dydaktycznego poprzez organizowanie cyklicznych, zabawnych i niecodziennych happeningów. Akcje, które przeprowadzane będą na terenie szkoły, mają na celu jeszcze większą integrację uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników.

Mistrzostwa Szkoły w szachach indywidualnych

Mistrzostwa Szkoły w szachach indywidualnych_1
W październiku 2018 roku w II LO zostały zorganizowane Mistrzostwa Szkoły w szachach indywidualnych, których celem było wyłonienie drużyny II LO na zbliżające się Mistrzostwa Powiatu. Po rozegraniu serii spotkań nasza reprezentacja to - Jakub Podleśny (IIE), Czesław Stępień (IIE), Oskar Kowalczyk (IIA) oraz Julia Adamek (IIE). Zawody powiatowe już w listopadzie.

Miejska Paraolimpiada

Miejska Paraolimpiada_1
27 października 2018 roku w murach Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie odbyła się kolejna Miejska Paraolimpiada. Oczywiście jak co roku ponad dwudziestu wolontariuszy z II LO wzięło czynny udział w organizacji i przeprowadzeniu całego wydarzenia.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.