42. Olimpiada Języka Niemieckiego

Miło nam poinformować,
że uczeń klasy IIIA – Dominik Malessa
zakwalifikował się do II etapu 42. Olimpiady Języka Niemieckiego.
Eliminacje okręgowe odbędą się 11 stycznia 2019 r.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Konkurs Elektron

Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy III A, Aleksander Wójtowicz, zakwalifikował się do drugiego etapu Konkursu Elektron, organizowanego przez Politechnikę Wrocławską.
Konkurs wymaga wiedzy z zakresu fizyki i informatyki,co jest nie lada wyzwaniem dla ucznia liceum ogólnokształcącego. Faworytami tego konkursu są bowiem uczniowie techników informatycznych.

Gratulujemy Olkowi i życzymy dalszych sukcesów!

 

Olimpiada Chemiczna

Miło jest nam poinformować, uczeń klasy III A, Jan Adamek, zakwalifikował się do drugiego etapu Olimpiady Chemicznej.
Janek uzyskał 26-ty wynik na 347 osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu. Na uwagę zasługuje fakt, że jest on uczniem klasy z rozszerzeniem z matematyki i fizyki, a chemii nie ma w programie nauczania.

Gratulujemy Jankowi i życzymy dalszych sukcesów!

 

XX Powiatowy Konkurs Literacki „Opowieści wigilijne”

Dyplomy uczniów_1
Bardzo nam miło poinformować, że Martyna Pacześ, uczennica klasy II g, otrzymała wyróżnienie w XX Powiatowym Konkursie Literackim „Opowieści wigilijne” 2018. Prace nagrodzone i wyróżnione przez Jury konkursu cechowały się dojrzałością, prezentowały tematykę związaną z bożonarodzeniowym okresem w sposób oryginalny, przemyślany i emocjonalny. Tym większa nasza duma, ze wśród młodych pisarzy docenionych przez Komisję znalazła się uczennica naszej szkoły. Martyna weźmie udział w uroczystym finale konkursu, który odbędzie się 19 grudnia (środa) o godz. 12.00 w sali rycerskiej Pałacu Sanguszków- siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.