Erasmus bliżej II LO

Erasmus bliżej II LO_5

Pod koniec listopada nauczyciele języka angielskiego z II LO, pani Dorota Belcarz-Przybysz i pan Paweł Pasikowski, wzięli udział w warsztatach metodycznych „A new approach in teaching English in the intercultural context”, zorganizowanych przez Euroforum Lublin, Instytut Językowy z Lizbony oraz Erasmus Center z Pragi.

Czytaj więcej: Erasmus bliżej II LO

XVIII Olimpiady Znajomości Afryki

Miło nam poinformować, że do drugiego etapu XVIII Olimpiady Znajomości Afryki zakwalifikowali się: Maciej Gątarski kl. III G oraz Konrad Guz kl. II E
Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a jej celami są promocja kontynentu afrykańskiego, kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych oraz rozwijanie postaw tolerancji i eliminowania postaw ksenofobicznych.
Etap okręgowy odbędzie się 2 marca 2020 roku. Opiekunem młodzieży jest p. Katarzyna Płaszczewska.

„Poznajmy się” w Warszawie

„Poznajmy się” w Warszawie_4
27 listopada w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbyła się Wielokulturowa Gala Finałowa I edycji Konkursu "Poznajmy się".
Spośród 46 projektów Kapituła wybrała 20 finalistów wśród których znalazła się uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie Agnieszka Guz. Otrzymała ona wyróżnienie za projekt "Gość Inność - czyli bajki nowe".

Czytaj więcej: „Poznajmy się” w Warszawie

VII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS

VII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS_5
2 grudnia br. w siedzibie Bursy Szkolnej w Lubartowie, odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS. Drużyna II LO w składzie: Zuzanna Żelazek kl. Id i Nikola Czeczko kl. Id, zajęła VI miejsce w konkursie. Opiekunem drużyny jest pani Izabela Bącławek.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.