MATURZYŚCI II LO WIEDZĄ JAK POMAGAĆ

MATURZYŚCI II LO WIEDZĄ JAK POMAGAĆ_1

Uczniowie klasy IIIB zamiast mikołajkowych prezentów dla siebie, postanowili wspomóc Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie. Kupili pół tony ziemniaków, które przekazali Kuchni Brata Alberta.

Spotkanie było okazją, nie tylko do przekazania ich daru serca, ale też do rozmowy na temat bezdomności.

Uczniowie II LO, kolejny raz, okazują swoją wrażliwość i empatię. Cenna „Lekcja Życia” za nimi.

Koncert profilaktyczny w II LO

Koncert profilaktyczny w II LO_5

W poniedziałek 29 listopada br. w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie odbył się koncert profilaktyczny "Słowa. Życie po kamieniach". Dla uczniów klas drugich wystąpili artyści ze Sceny Profilaktycznej z Krakowa: Jacek Musiatowicz - muzyk, kompozytor, laureat nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej za wybitną osobowość twórczą za 1997 rok oraz Michał Musiatowicz – syn Jacka, wirtuoz gitary, uczestnik edycji Must be the music 2015/2016.

Czytaj więcej: Koncert profilaktyczny w II LO

Ich krew ratuje życie

Ich krew ratuje życie_1

W dniach 22-26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. To specjalny tydzień, podczas którego promowane jest oddawanie krwi. Warto przypomnieć, że  w Polsce krwiodawstwo opiera się na dawcach honorowych, którzy za swoją krew nie otrzymują zapłaty. Idea ta nie jest obca uczniom II LO, którzy po raz kolejny, pod opieką pana Łukasza Wasyluka, udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubartowie, by oddać tak bardzo potrzebną chorującym krew. Nasi uczniowie swoją szlachetną postawą dołożyli cegiełkę do dzieła, jakim jest Honorowe Krwiodawstwo.

Jesteśmy z Was dumni!!!

Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w pływaniu

Drużynowe i indywidualne Mistrzostwa Powiatu w pływaniu_1

W środę  25.11.2021 na pływalni miejskiej MOSiR odbyły się Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w pływaniu. Organizatorem zawodów była Szkoła Podstawowa nr 3. Nasi pływacy pod opieką pana Marcina Świderka godnie reprezentowali naszą szkołę zarówno w sztafetach, jak i poszczególnych stylach pływackich, zajmując miejsca na podium.

Czytaj więcej: Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w pływaniu

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.