ŻEGNAMY MATURZYSTÓW

Galeria

Miło mi poinformować, że wszyscy uczniowie klas III zostali sklasyfikowani i ukończyli szkołę.

8 osób ukończyło II LO z wyróżnieniem. Są to:

KLASA III A - Michał Muzyka i Natalia Rączka
KLASA III B – Anna Lipska
KLASA III C – Zuzanna Jabłońska
KLASA III D – Julia Bilska i Anna Aftyka
KLASA III E – Konrad Guz i Zuzanna Tchórz

 

Najlepszy wynik uzyskał uczeń klasy III A – Michał Muzyka – średnia ocen 5,41 zachowania wzorowe.

GRATULUJĘ sukcesów UCZNIOM,  ich Rodzicom i Nauczycielom.
DZIĘKUJĘ
wszystkim, którzy przez ostatnie 3 lata reprezentowali naszą szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach.  Dziękuję za pracę w SU, Azymucie, Klubie Europejskim, Scenie 44, wolontariacie i za wszystkie inne działania.

Dziękuję Wam, że wybraliście nasze liceum, aby tu realizować swoje plany edukacyjne. Przez ostatnie 3 lata godnie reprezentowaliście II LO, promując nie tylko szkołę, ale i nasze miasto. Dziękuję za wrażliwość, empatię, odpowiedzialność.

Dziękuję serdecznie Rodzicom Maturzystów  za owocną współpracę, obecność w życiu społeczności naszej szkoły, wsparcie finansowe.  Życzę Państwu, abyście mogli być świadkami sukcesów  swoich dzieci. Wspierajcie ich Państwo w ich wyborach, otoczcie opieką w tym  wyjątkowo trudnym  czasie.

Drodzy Maturzyści,

jestem dumna z Was i Waszej postawy, jaką się wykazujecie.
Życzę Wam sukcesów na maturze i w życiu osobistym.
Jestem przekonana, że wszyscy dostaniecie się na wybrane kierunki studiów. Będziecie realizować swoje marzenia. Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się osobiście na maturze. Wierzę, że jesteście do niej bardzo dobrze przygotowani. Wykorzystajcie właściwie  dodatkowy czas, jaki macie teraz, aby później cieszyć się sukcesem. Bądźcie ciekawi świata, otwarci na drugiego człowieka. Jednocześnie wykażcie się odpowiedzialnością za siebie i innych, dojrzałością.

Mam nadzieję, że pobyt w murach naszej szkoły był dla Was czasem radości. To tu spotykaliście nowych kolegów, przyjaciół, sympatie. Życzę Wam, aby te znajomości przetrwały na dłużej. Ukończenie szkoły jest zamknięciem ważnego etapu edukacyjnego, ale też początkiem nowego. Mam nadzieję, że lepszego w innej „normalnej” rzeczywistości.

Bardzo mi przykro, że nie mogę osobiście pogratulować Wam sukcesów - uścisnąć dłoń, wręczyć nagrody.  Ze względu na stan epidemii świadectwa możecie odbierać tylko z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i w/g określonego harmonogramu. Dziękuję, że ich wydawanie przebiega tak sprawnie. Dzieje się tak dzięki Waszej odpowiedzialności oraz zaangażowaniu wychowawców.
Dziś, w imieniu własnym  i  całego grona pedagogicznego życzę Wam zdrowia, proszę o dalsze zdyscyplinowanie i odpowiedzialność. 

Serdecznie pozdrawiam.
Halina Zdunek
Dyrektor II LO

Scena 44 - zakończenie klas trzecich (30.04.2021)

Dzisiaj uczniowie klas trzecich kończą liceum ogólnokształcące. Dla tego rocznika był to dziwny czas, przede wszystkim, niestety, naznaczony koszmarem izolacji wywołanej pandemią. Ale uczniowie, którzy działali w ramach Sceny44, zdążyli zrobić piękne rzeczy. Trzy spektakle na Festiwal Szekspirowski, występ na Zwierciadłach z "Darkiem N.", przygotowanie w szkole niezwykłego widowiska "Tylko dla dorosłych", teatr czasów zarazy. Tygodnie pracy, dziesiątki godzin spędzonych na próbach i w zatęchłej przestrzeni piwnicznej salki Zespołu, stres, radość i niepokój. Mam nadzieję, że chociaż mogli zrobić jeszcze więcej, zrobili dla nas, dla Teatru i tak wiele. A dzisiaj... no cóż... powspominajmy!

Scena44 - zakończenie klas trzecich 2021

II LO "Szkołą Innowacji 2021"

Od 2013 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie organizuje projekt certyfikacji szkół pt. "Szkoła Innowacji”.  

Działalność II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie została po raz kolejny doceniona. Grono specjalistów, które wybiera najlepsze szkoły średnie w regionie, przyznało II LO w Lubartowie Certyfikat Szkoły Innowacji 2021.

Czytaj więcej: II LO "Szkołą Innowacji 2021"

II LO prezentuje... (cz. 7) - "Sport w II LO"

W myśl zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch” nauczycie wychowania fizycznego dbają o kondycję swoich podopiecznych oraz zachęcają i motywują ich do aktywności fizycznej. Nasza szkoła dysponuje salą gimnastyczną oraz wielofunkcyjnym obiektem sportowym ze sztuczną nawierzchnią na otwartym powietrzu, na którym znajdują się boiska do piłki nożnej, boisko do koszykówki,kort tenisowy miejsca przeznaczone do realizacji dyscyplin z lekkiej atletyki.

Czytaj więcej: II LO prezentuje... (cz. 7) - "Sport w II LO"

Odbiór świadectw ukończenia II Liceum Ogólnokształcącego

W obecnym roku szkolny, w związku z ograniczeniem stacjonarnej pracy szkół nie ma możliwości zorganizowania uroczystości zakończenia zajęć dla klas III.

Świadectwa i inne dokumenty abiturienci II LO w Lubartowie będą mogli odebrać indywidualnie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Świadectwa będą wydawane 30.04.2021r. na holu przy wejściu głównym (od ul. Lubelskiej) w następujących godzinach

Harmonogram odbioru świadectw ukończenia szkoły:

 •   8.00 – 9.00 – klasa III a
 •   9.00 – 10.00 – klasa III c
 • 10.00 – 11.00 – klasa III d
 • 11.00 – 12.00 – klasa III e
 • 12.00 – 14.00 – klasa III b

ZAPRASZAMY

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.