Finał XII Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego

Dyplomy uczniów

19 marca br. odbył się finał XII  Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego, którego organizatorem jest Wojskowa Akademia Techniczna. W finale udział wzięło 97 uczniów szkół średnich z całej Polski. II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie reprezentowali: Michał Budzyński kl. IIId oraz Albert Kornacki kl. IIIa.

Czytaj więcej: Finał XII Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego

Kolejny sukces anglistów z II LO

Ogólnopolski Konkurs z języka angielskiego World of Languages EXPERT_1

Z przyjemnością informujemy, że uczennice kl. Ic: Aleksandra Wierzchoń, Monika Kowalska oraz Weronika Nankiewicz otrzymały tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie z języka angielskiego World of Languages EXPERT.

Konkurs World of Languages EXPERT polega na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 20 pytań, które zostały podzielone na trzy bloki: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz gramatyka i słownictwo.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

II LO prezentuje... (cz. 3)

Głównym celem działania Samorządu Uczniowskiego przy II LO jest aktywizacja społeczności szkolnej i współdziałanie ze społecznością lokalną.

Pracujemy bardzo aktywnie, organizując lub włączając się w różnego rodzaju akcje na terenie szkoły i poza nią, angażujemy się w szereg projektów, dbamy o oprawę imprez okolicznościowych i pamięć o ważnych świętach, reprezentujemy szkołę w poczcie sztandarowym, prowadzimy radiowęzeł szkolny, a także opiekujemy się szkolną gazetką.

Czytaj więcej: II LO prezentuje... (cz. 3)

"Wulkany i ludzie"

Wulkany i ludzie_4

Dnia 25 marca 2021 r. uczniowie klasy I d wraz z wychowawcą, panią Katarzyną Płaszczewską,  uczestniczyli w webinarium p.t. „Wulkany i ludzie”, które zostało zorganizowane przez twórców projektu EDU-ARCTIC.PL finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG. Prelekcję prowadził pan Julian Podgórski - doktorant w Zakładzie Badań Polarnych i Morskich Instytutu Geofizyki PAN, który przedstawił licealistom zagadnienie w kontekście mającego niedawno miejsce wybuchu wulkanu Fagradalsfjall, położonego w pobliżu stolicy Islandii- Reykjaviku.

Czytaj więcej: "Wulkany i ludzie"

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.