Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie
proponuje w roku szkolnym 2021/2022 naukę
w następujących klasach czteroletniego liceum ogólnokształcącego:
 
klasa "A": matematyczno-fizyczna
klasa "B": biologiczno-chemiczna
klasa "C": lingwistyczno-prawna
klasa "D": matematyczno-geograficzna
 

Szczegółowe informacje na temat klas znajdują w Folderze dla kandydatów do II LO oraz w zakładce Dla kandydatów  !!!

Czytaj więcej: Rekrutacja 2021/2022

Uczniowie z II LO z indeksami na SGGW w Warszawie

O tym, że uczniowie II LO w ciągu całego roku szkolnego brali udział w ogólnopolskim projekcie Akademia Przedsiębiorczości organizowanym przez Wydział Ekonomiczny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, informowaliśmy Państwa na bieżąco. Teraz nasza szkoła ma ogromny powód do dumy i może pochwalić się sukcesami swoich podopiecznych.

21 maja 2021 roku został przeprowadzony finałowy II etap ogólnopolskiego konkursu i jeszcze tego samego dnia odbyło się uroczyste podsumowanie oraz zakończenie VI edycji Akademii Przedsiębiorczości WE SGGW.

Komisja Konkursowa wyłoniła 13 LAUREATÓW, w gronie których znalazło się dwóch uczniów z II LO w Lubartowie:

Jakub Dziewulski z klasy 2g , który zajął II miejsce
oraz
Jakub Guz z klasy 2g, który uplasował się na równie zaszczytnym III miejscu.

Czytaj więcej: Uczniowie z II LO z indeksami na SGGW w Warszawie

Konkurs Fotograficzny „Mój Dzień Europy”

Szkolny Klub Europejski „EUROSTOP”

zaprasza uczniów II LO do udziału w konkursie

W konkursie organizowanym przez zespół EUROPE DIRECT Lublin mogą wziąć udział osoby w każdym wieku, a w przypadku uczniów poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców. Konkurs jest bardzo prosty – wystarczy, zrobić zdjęcie nawiązujące do Dnia Europy, symboli Unii Europejskiej lub innych kreatywnych rozwiązań związanych z UE. Zdjęcia należy zgłosić do konkursu za pomocą formularza zgłoszeniowego Formularz

Uczestnicy mają również możliwość zawalczyć o nagrodę publiczności w mediach społecznościowych! Aby wziąć udział w tej rundzie należy umieścić swoje zdjęcie konkursowe na swoim profilu Facebookowym (z ustawieniami widoczności dla wszystkich) z napisem #MójDzieńEuropy #EUCHALLENGE #DzieńEuropy2021, a także podać link do posta w formularzu zgłoszeniowym.

Konkurs jest częścią świętowania Dnia Europy i trwa do 31 maja 2021r. W ten sposób chcemy świętować obecność Polski w szeregach Unii Europejskiej przez cały miesiąc. Do zgarnięcia wartościowe nagrody.

Regulamin i dokumenty do pobrania znajdziecie na stronie: www.europe-direct.lublin.pl

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.