"Inny" w II LO

20 września Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajmy się“ wyłoniła finalistów. Pośród nagrodzonych znalazła się uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie Agnieszka Guz z klasy III C wraz ze swoim teatralnym projektem "Gość - Inność, czyli bajki nowe".

Czytaj więcej: "Inny" w II LO

Maturzyści na Jasnej Górze

Maturzyści na Jasnej Górze_12

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę to piękna i wieloletnia tradycja praktykowana w całej Polsce. W tym roku została zorganizowana trzydziesty piąty raz, a jej przewodnie motto brzmiało: „Jestem z wami w Eucharystii”. W sobotę 28 września 2019 r. do Częstochowy udała się pierwsza z dwóch grup maturzystów z archidiecezji lubelskiej, w tym uczniowie z II LO.

Czytaj więcej: Maturzyści na Jasnej Górze

Łączy nas krew, która ratuje życie!

Łączy nas krew, która ratuje życie!_15

O potrzebie dzielenia się krwią z innymi ludźmi młodzież z II LO wie bardzo dobrze. Dobrą tradycją naszej szkoły są wizyty pełnoletnich uczniów w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubartowie, gdzie po przejściu badań kwalifikacyjnych młodzi ludzie mogą oddać swoją krew. Kilkunastoosobowa grupa uczniów, wraz z panem Łukaszem Wasylukiem, udała się do RCKiK już we wrześniu, wspierając tym samym nasz lubartowski ośrodek, któremu grozi likwidacja. Chociaż niektórzy uczniowie nie przeszli pozytywnie badań i nie mogli tego dnia oddać krwi, to ważna była ich obecność, świadomość wagi dzielenia się krwią i gotowość do ponownego ofiarowania krwi.

Czytaj więcej: Łączy nas krew, która ratuje życie!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.