Wilanów, Muzeum Narodowe i wieczór z Szekspirem

Wilanów, Muzeum Narodowe i wieczór z Szekspirem_1

W czwartek 21 kwietnia klasy III i oraz II b wybrały się na wycieczkę do Warszawy. Pierwszy na liście atrakcji był Wilanów i mimo iż sama podróż do stolicy odbyła się w deszczu, to na miejscu niebo rozjaśniło się i pogoda  pozwoliła nam na przechadzkę po urokliwych ogrodach, po których kiedyś spacerował sam król Jan III Sobieski. Ten aktywny odpoczynek na łonie natury pozwolił nam nabrać siły na kolejną atrakcję, jaką było Muzeum Narodowe.

Czytaj więcej: Wilanów, Muzeum Narodowe i wieczór z Szekspirem

Tradycji stało się zadość...

Tradycji stało się zadość..._4

W  II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie tradycją stało się sadzenie drzewek przez klasy trzecie. W tym roku nie mogło być inaczej. 25 kwietnia 2022 r. roku maturzyści posadzili przed szkołą symboliczne drzewko.
W wydarzeniu brali udział gospodarze klas maturalnych, Dyrektor II LO p. Halina Zdunek, wychowawcy oraz uczniowie klas trzecich.

Miejmy nadzieję, że zasadzone drzewo będzie wspaniałą i długotrwałą pamiątką po uczniach, którzy w tym roku staną się absolwentami II LO w Lubartowie.

II LO z tytułem "Szkoła Innowacji 2022"!

II LO

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie już po raz dziesiąty przeprowadziła konkurs "Szkoła Innowacji".

Jest to projekt skierowany do szkół średnich z województwa lubelskiego – liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz zespołów szkół, a jego celem jest wyróżnianie szkół z województwa lubelskiego, które realizują kreatywne pomysły, inwestują we współpracę międzynarodową, wykazują się innowacyjnymi rozwiązaniami i wspierają edukację praktyczną dla rynku pracy.

Oficjalny tytuł Lidera Innowacji przyznawany jest w sześciu kategoriach: „Szkoła – Lider Innowacji”, „Innowacyjna Inicjatywa”, „Dyrektor – Lider Innowacji”, „Nauczyciel – Lider Innowacji”, „Innowacyjna Biblioteka”, „Uczeń – Lider Innowacji”

Miło nam poinformować, że II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie otrzymało tytuł "Szkoła Innowacji 2022", zaś pani Justyna Świderska-Niedobit - nauczycielka języka polskiego w II LO, otrzymała tytuł "Nauczyciel - Lider Innowacji".

II LO w Lubartowie otrzymało również tytuł specjalny „Grand Prix – Lider Innowacji”. Tytuł ten Kapituła Konkursu nadaje w jubileuszowych edycjach szkołom, które we wcześniejszych 5 edycjach uzyskały największą ilość tytułów „Lider Innowacji” w dowolnych kategoriach konkursowych.

Uroczysta gala podsumowująca wyniki konkursu odbyła się 22 kwietnia 2022 rok w siedzibie WSEI w Lublinie. Naszą szkołę reprezentowały panie: Teresa Rojek - wicedyrektor II LO oraz pani Justyna Świderska-Niedobit.

Stołówka szkolna

 Cena obiadów za miesiąc maj wynosi 93,50 zł

Wpłaty należy dokonać od 25 kwietnia do 5 maja 2022 r. do godz. 1500

tylko i wyłącznie na konto:

Bank PKO BP SA 44 1020 3206 0000 8502 0108 7675

W tytule płatności należy wpisać: obiady za: imię i nazwisko, klasę ucznia

Muzyczny sukces Lidii Bielawskiej z klasy IIIa!

Od lat wśród uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie jest wiele talentów muzycznych. Wiele z tych osób udziela się przez lata w różnych inicjatywach muzycznych, apelach, koncertach oraz konkursach.

Miło nam poinformować, że Lidia Bielawska z kl. IIIa zdobyła Grand Prix w kategorii muzycznej w XXII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Herbertowskiego, zaś Zespół Muzyczny II LO w składzie: Lidia Bielawska kl. IIIa, Karolina Markiewicz kl. IIb, Agata Zyga kl. IIb, Jakub Kowalczyk kl. IIId, zajął III miejsce w Festiwalu

Opiekunem uczniów jest pan Paweł Pasikowski.

Gratulujemy!!!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.