Jakub Ścierzyński z II LO wyróżniony w finale konkursu „Rok przed Maturą – Matematyka”

Miło nam poinformować, że Jakub Ścierzyński z klasy III G do swoich tegorocznych sukcesów dołączył wyróżnienie w konkursie „Rok przed Maturą – Matematyka”, który jest organizowany przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Czytaj więcej: Jakub Ścierzyński z II LO wyróżniony w finale konkursu „Rok przed Maturą – Matematyka”

Podsumowanie projektu Samorządu Uczniowskiego II LO

Podsumowanie projektu Samorządu Uczniowskiego II LO_2

13 czerwca w Domu Kultury LSM w Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie działań organizowanych w ramach projektu „Samorząd Uczniowski - działamy wspólnie”.

Przedstawiciele SU II LO także zaprezentowali przedsięwzięcia promujące Samorząd Uczniowski, które zrealizowali dzięki wsparciu Fundacji ARTOS, którymi była reklama SU podczas Dni Otwartych, odnowienie sali samorządowej oraz Dzień Tosta. 

Odbyło się także rozdanie nagród za plakat i film promujący SU - nasza uczennica Zuzia Tomasiak z kl.II d otrzymała nagrodę w kategorii filmowej.

Wiktor Jabłoński z II LO na podium Olimpiady Solidarności i z indeksem na prestiżowe uczelnie wyższe!

Wiktor Jabłoński z II LO na podium Olimpiady Solidarności_3

II LO w Lubartowie ma kolejne powody do dumy. Do grona licealistów z indeksami wyższych uczelni dołączył uczeń klasy III i, Wiktor Jabłoński, który zajął II miejsce w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” i otrzymał indeks na wybrane uczelnie wyższe, w tym Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Jagielloński.

Czytaj więcej: Wiktor Jabłoński z II LO na podium Olimpiady Solidarności i z indeksem na prestiżowe uczelnie...

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.