Uczeń II LO w Lubartowie laureatem Olimpiady Lingwistyki Matematycznej!

Uczeń II LO w Lubartowie laureatem Olimpiady Lingwistyki Matematycznej!_2

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie ma ogromne powody do dumy.

Jakub Ścierzyński, uczeń klasy III g o profilu matematyczno-fizycznym, został laureatem  XX Olimpiady Lingwistyki Matematycznej organizowanej przez Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.  W finale krajowym z zadaniami konkursowymi zmierzyło się 66 uczniów. Jakub zajął II miejsce i będzie reprezentował Polskę na Olimpiadzie Międzynarodowej, która zostanie przeprowadzona w lipcu na Wyspie Man należącej do archipelagu Wysp Brytyjskich. W przygotowaniach do tego ważnego wydarzenia pomogą Kubie warsztaty treningowe dla reprezentacji Polski, które odbędą się w czerwcu.

Czytaj więcej: Uczeń II LO w Lubartowie laureatem Olimpiady Lingwistyki Matematycznej!

Gorączka Złota

Kolejny raz ruszamy z akcją "Gorączka złota". Zbieramy monety 1, 2 i 5 groszowe. Zebrane fundusze pomogą zrealizować:

- dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z najuboższych rodzin

- pomoc rzeczową ( artykuły szkolne i żywnościowe) dla dzieci

- wyposażenie i funkcjonowanie świetlic środowiskowych PCK

Pamiętajmy, że oprócz pozyskiwania środków na kolonie, działalność świetlicową i pomoc rzeczową dla dzieci z najuboższych rodzin akcja ma także wymiar społeczny bo pomagamy bezinteresownie drugiej osobie. Zasilajmy więc skarbonki wrzucając do nich monety.

Szkolne Koło PCK

Podsumowanie I etapu Akademii Przedsiębiorczości WE SGGW

Zakończył się I etap Akademii Przedsiębiorczości, programu edukacji ekonomicznej prowadzonego na Wydziale Ekonomicznym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczniowie II LO, którzy od początku roku szkolnego uczestniczyli w cyklu wykładów z zakresu m. in. ekonomii, zarządzania czy finansów i rachunkowości, osiągnęli bardzo dobre wyniki z 8 testów obejmujących wiedzę z przedsiębiorczości.

Dwudziestu uczniów naszej szkoły uzyskało dyplomy ukończenia Akademii, a dziewięciu zakwalifikowało się do II etapu. Są to: Paweł Belcarz, Krzysztof Domiński (2a), Aleksandra Dzido, Bartosz Mierzwiński, Sylwia Rysiowska, Paweł Smyl, Jakub Ścierzyński (3g), Aleksandra Drozd, Joanna Krok (3j).

Czytaj więcej: Podsumowanie I etapu Akademii Przedsiębiorczości WE SGGW

"Malta - kraina słońca" - spotkanie w II LO

9 maja br. na platformie Teams odbyło się spotkanie edukacyjne pt. Malta - kraina słońca zorganizowane przez panią Katarzynę Płaszczewską, w którym uczestniczyły klasy 2a i 2d. Spotkanie poprowadziła pani Monika Chrząszcz, organizatorka wycieczek i rejsów na Maltę. Przez pewien czas mieszkała na Malcie i zdążyła poznać i odkryć jej piękno, którym podzieliła się z nami.

Czytaj więcej: "Malta - kraina słońca" - spotkanie w II LO

Matura 2022

W środę 4 maja o godzinie 09:00 rozpoczął się maraton maturalny. 178 absolwentów naszego liceum przystąpiło do pierwszego sprawdzianu: obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na napisanie sprawdzianu mieli 170 minut.

W czwartek o 09:00 rano maturzyści przystąpią do sprawdzianu z matematyki na poziomie podstawowym, zaś na piątek 6 maja zaplanowany został egzamin z języka angielskiego, również na poziomie podstawowym.

Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia!!!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.