Stołówka szkolna

 Cena obiadów za miesiąc luty 2023 wynosi 140,00 zł

Wpłaty należy dokonać do 30 stycznia 2023 r. do godz. 1500

tylko i wyłącznie na konto:

Bank PKO BP SA 44 1020 3206 0000 8502 0108 7675

W tytule płatności należy wpisać: obiady za: imię i nazwisko, klasę ucznia

Obiady wykupujemy na całe tygodnie, nie na wybrane dni (chyba, że indywidualnie wyjaśniono sytuację z wychowawcą).

Warunkiem odliczenia kwoty za obiady są:

- zgłoszenie nieobecności w szkole przed godz. 8.00 danego dnia

- zwrot numerków obiadowych do wychowawcy

W przeciwnym razie nie będzie odliczenia kosztu obiadu (zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej szkoły).

Wiktor Jabłoński w gronie najlepszych olimpijczyków województwa lubelskiego

Z satysfakcją informujemy, że uczeń klasy IV i Wiktor Jabłoński, po eliminacjach ustnych, które odbyły się 20 stycznia na UMCS-ie w Lublinie, zakwalifikował się do III etapu – zawodów centralnych XLIX Olimpiady Historycznej.

Okazało się, że Wiktor wykazał się ogromną wiedzą i umiejętnością przedstawiania argumentów, dokonywania oceny faktów i wydarzeń z zakresu poziomu rozszerzonego podstawy programowej w odniesieniu do wybranej specjalności, która obejmowała historię XX wieku, a także z zakresu pięciu wybranych lektur.

Czytaj więcej: Wiktor Jabłoński w gronie najlepszych olimpijczyków województwa lubelskiego

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Wiktor Jabłoński, uczeń klasy IV i, zakwalifikował się do zawodów II stopnia (okręgowych) LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Podczas I etapu Wiktor napisał pracę na temat: "Obrazy domu w literaturze polskiej renesansu i baroku". W swojej wypowiedzi odniósł się do wybranych utworów J. Kochanowskiego, K. Miaskowskiego, W. Potockiego oraz D. Naborowskiego.

Zawody okręgowe odbędą się 11 lutego w Lublinie.

Opiekunem ucznia jest Agnieszka Opolska.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach Olimpiady!

Agata Lipska, uczennica II LO w Lubartowie, mistrzynią Polski w tenisie stołowym!

Agata Lipska, uczennica II LO w Lubartowie, mistrzynią Polski w tenisie stołowym_1

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja  w Lubartowie ma ogromne powody do dumy -  sukcesy na ogólnopolską skalę odnieśli nasi sportowcy w Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym "Z UKS-u do AZS-u".

Finał zawodów „Z UKS-u do AZS-u”  w tenisie stołowym odbył się w obiekcie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. II LO reprezentowało czworo uczniów, którzy stanęli do rywalizacji z młodymi sportowcami z całej Polski. Najlepszą rakietą tenisa stołowego w kraju okazała się Agata Lipska, uczennica klasy IV J, która zajęła I miejsce w kategorii dziewcząt, poprawiając tym samym o jedno miejsce ubiegłoroczny wynik.

Krok od wejścia do najlepszej czwórki turnieju był Bartosz Wójtowicz z klasy I F, który po bardzo wyrównanej walce uległ mocniejszemu przeciwnikowi i uplasował się na piątym miejscu.

Miejsca od  9 do 12 zajęli Błażej Kondracki z klasy II A oraz Rafał Pawłowski z klasy III D.

Opiekunem uczniów jest pani Małgorzata Czarniecka.

Gratulujemy i życzymy jeszcze większych sukcesów!

Jesteśmy z Was dumni!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.