Wielki sukces biegaczy z II LO

Wielki sukces biegaczy z II LO_1

We wtorek 28 września w Leszkowicach odbyły się Mistrzostwa Powiatu w drużynowych oraz indywidualnych biegach przełajowych. Dzień ten okazał się bardzo szczęśliwy dla naszych biegaczy zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców, którzy odnieśli ogromny sukces. W kategorii dziewcząt w klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajęła Klaudia Matyjaszczyk z klasy 1i,  a w klasyfikacji drużynowej nasze biegaczki zajęły II miejsce.

W kategorii chłopców to nasza męska drużyna w składzie: Gabriel Obodziński, Olaf Oniszczuk, Bartłomiej Obodziński, Nazar Chumachenko, Antoni Obodziński i Mateusz Urban, zdobyła I miejsce. W klasyfikacji indywidualnej  II miejsce zajął Gabriel Obodziński, a Olaf Oniszczuk zajął III miejsce.

Opiekunem zawodników i zawodniczek był pan Marcin Świderek.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Czytaj więcej: Wielki sukces biegaczy z II LO

Etap szkolny IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

Etap szkolny IX Regionalnej Olimpiady o Zdrowiu Psychicznym_1

23 września odbył się etap szkolny IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Do udziału w konkursie przystąpiło 29 uczniów z naszej szkoły, co było rekordową frekwencją w porównaniu do lat ubiegłych. Cieszymy się bardzo z tak dużego zainteresowania psychologią wśród naszych uczniów!

Dzisiejsze eliminacje były wyjątkowe z jeszcze jednego powodu - wyjątkowo ambitnej i wyrównanej walki o podium. 3 uczniów napisało test główny, zdobywając najwyższą liczbę 21 punktów, a następnie w obu dogrywkach uzyskali maksymalną liczbę punktów. Tym samym wszyscy otrzymali ex aequo 1 miejsce. Są to:

Adrianna Golonka z klasy IV h

Wiktoria Jemielniak z klasy I c

Jakub Ścierzyński z kl. IV g.

Zwycięzcy będą reprezentować naszą szkołę na etapie powiatowym konkursu, który odbędzie się 30 września w Starostwie Powiatowym w Lubartowie.

GORĄCO GRATULUJEMY!!!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.