Na Bobrówkę z II i

Na Bobrówkę z II i_1

Słońce, tajemniczy las, odgłosy zwierząt i brak tłumu skłoniły klasę II i, aby 10 czerwca poznać uroki ścieżki przyrodniczej „Bobrówka”. Uczniowie wybrali się to tego pięknego miejsca w leśnictwie Jedlanka pod opieką wychowawczyni Agnieszki Opolskiej oraz Małgorzaty Machnikowskiej.

Czytaj więcej: Na Bobrówkę z II i

Lekcja historii w praktyce

Uczniowie II LO z wizytą w Państwowym Muzeum na Majdanku_7

8 czerwca br., po długim czasie nauczania zdalnego, uczniowie klas IIj i IIg z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie wybrali się na wycieczkę do Lublina zorganizowaną przez wychowawców, panie Barbarę Kukier i Elżbietę Warszawską. Młodzież mogła wreszcie wspólnie spędzić czas zwiedzając Stare Miasto oraz uczestnicząc w lekcji trudnej historii na lubelskim Majdanku.

Czytaj więcej: Lekcja historii w praktyce

Sukcesy uczniów II LO w konkursie Kangur Matematyczny

Dnia 22 kwietnia br. dwunastu uczniów klas II wzięło udział w jubileuszowej XXX edycji Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny". Konkurs ten został wpisany w 1994 roku do kalendarza imprez UNESCO, od lat odbywa się pod patronatem Rady Europy. Uczniowie przystąpili do konkursu w formie stacjonarnej.

Miło nam poinformować, że w kategorii Junior nagrody za wynik bardzo dobry otrzymali Jakub Ścierzyński z kl. II g oraz Michał Czerski z kl. IIh, natomiast w kategorii Student Magdalena Świrska z kl. II cWiktoria Siwek z kl. II a. Ponadto wyróżnienie otrzymała Julia Jaksim z kl. II g.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Akcja społeczna "Początki Auschwitz"

W poniedziałek, 14 czerwca 2021 r. o godz. 12.00, odbędzie się premiera filmu, w którym świadectwa ocalałych z niemieckiego obozu Auschwitz opowiadające historię pierwszego transportu polskich więźniów politycznych czytają uczniowie szkół z całej Polski. Przypomnijmy, iż w akcji społecznej czytania relacji więźniów z pierwszego transportu Polaków do Auschwitz, wzięli udział uczniowie kl. IIf: Patrycja Sidor, Bartłomiej Różyk oraz Mateusz Budzyński.

Link do filmu

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.