II LO "Szkołą Innowacji 2021"

Od 2013 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie organizuje projekt certyfikacji szkół pt. "Szkoła Innowacji”.  

Działalność II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie została po raz kolejny doceniona. Grono specjalistów, które wybiera najlepsze szkoły średnie w regionie, przyznało II LO w Lubartowie Certyfikat Szkoły Innowacji 2021.

Czytaj więcej: II LO "Szkołą Innowacji 2021"

II LO prezentuje... (cz. 7) - "Sport w II LO"

W myśl zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch” nauczycie wychowania fizycznego dbają o kondycję swoich podopiecznych oraz zachęcają i motywują ich do aktywności fizycznej. Nasza szkoła dysponuje salą gimnastyczną oraz wielofunkcyjnym obiektem sportowym ze sztuczną nawierzchnią na otwartym powietrzu, na którym znajdują się boiska do piłki nożnej, boisko do koszykówki,kort tenisowy miejsca przeznaczone do realizacji dyscyplin z lekkiej atletyki.

Czytaj więcej: II LO prezentuje... (cz. 7) - "Sport w II LO"

Odbiór świadectw ukończenia II Liceum Ogólnokształcącego

W obecnym roku szkolny, w związku z ograniczeniem stacjonarnej pracy szkół nie ma możliwości zorganizowania uroczystości zakończenia zajęć dla klas III.

Świadectwa i inne dokumenty abiturienci II LO w Lubartowie będą mogli odebrać indywidualnie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Świadectwa będą wydawane 30.04.2021r. na holu przy wejściu głównym (od ul. Lubelskiej) w następujących godzinach

Harmonogram odbioru świadectw ukończenia szkoły:

 •   8.00 – 9.00 – klasa III a
 •   9.00 – 10.00 – klasa III c
 • 10.00 – 11.00 – klasa III d
 • 11.00 – 12.00 – klasa III e
 • 12.00 – 14.00 – klasa III b

ZAPRASZAMY

Uczniowie II LO wzięli udział w wykładach online w ramach Drzwi Otwartych Filologii Polskiej UMCS

Uczniowie II LO wzięli udział w wykładach online w ramach Drzwi Otwartych Filologii Polskiej UMCS._3

Jak czytać poezję Norwida? Dlaczego pokolenie Kolumbów określa się mianem „zarażonego śmiercią”? Te zagadnienia omawiali podczas wykładów online na platformie MS Teams pracownicy naukowi Filologii Polskiej UMCS. Konferencja odbyła się w godzinach popołudniowych dnia 26.04.2021 r. i została przygotowana przez Wydział Nauk Humanistycznych oraz Instytut Filologii Polskiej UMCS dla uczniów szkół partnerskich w ramach Drzwi Otwartych 2021. W spotkaniu wzięli udział chętni uczniowie z klas II i, II e oraz III c z II LO, którzy w ramach przygotowań do matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym doskonalili umiejętność analizy tekstów poetyckich oraz pogłębiali swoją wiedzę z zakresu historii  literatury polskiej.

Czytaj więcej: Uczniowie II LO wzięli udział w wykładach online w ramach Drzwi Otwartych Filologii Polskiej UMCS

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.