Ósmoklasiści z SP1 odwiedzili II LO

Ósmoklasiści z SP1 odwiedzili II LO_11

W środę 30 marca br. uczniowie klasy ósmej ze Szkoły Podstawowej nr 1 odwiedzili gościnne mury II LO. Głównym celem wizyty były warsztaty języka angielskiego, które poprowadziła pani Dorota Belcarz-Przybysz.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i było doskonałą okazją, by ósmoklasiści mogli poznać "od środka" II LO, a także poczuć przyjazny klimat panujący w szkole.

KONKURS DLA KLAS TRZECICH

Biblioteka szkolna II Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie zaprasza na konkurs pt. Kto jest autorem tych słów, który jest adresowany do uczniów klas trzecich. Konkurs trwa od 28.03.2022 r. do 8.04. 2022 r.

W bibliotece przygotowane są zestawy cytatów pochodzących z lektur szkolnych i literatury dla młodzieży.

Uczestnicy losują codziennie 1 cytat oraz podają autora i tytuł książki, z której pochodzi. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymują 2 punkty. Osoby, które zgromadzą największą ilość punktów otrzymają nagrody.

Serdecznie zapraszamy do biblioteki!

Konkurs będzie okazją do sprawdzenia znajomości lektur oraz własnej pamięci.

Muzyczny Herbert w II LO

Poezja i muzyka - to bardzo bliskie siebie pojęcia, dlatego Koło Muzyczne II LO postanowiło wziąć udział w prestiżowym Ogólnopolskim Festiwalu Herbertowskim.

Głównym wymaganiem było skomponowanie melodii do wiersza Herberta i wysłanie naszego wykonania do Lublina. W tym roku tematem przewodnim były przedmioty jako symbol osoby i życia. Wybraliśmy i wysłaliśmy do oceny wiersz Pożegnanie września. Z tego doświadczenia największa frajdą (i jednocześnie trudnością) było wspólne komponowanie. Drugi utwór indywidualnie skomponowała i zaaranżowała Lidia Bielawska z klasy 3a.

Trzymamy kciuki za naszą muzyczną ekipę!!!

Pożegnanie września w wykonaniu Koła Muzycznego II LO

Szkolne Drużynowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Tenisie Stołowym

Szkolne Drużynowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w tenisie stołowym_1

W poniedziałek (28.03) w Hrubieszowie rozegrane zostały Szkolne Drużynowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny, dziewcząt i chłopców. Drużyna dziewcząt wystąpiła w składzie: Katarzyna Jusiak 3c, Agata Lipska 3j. Drużyna chłopców w składzie: Rafał Pawłowski 2d, Kacper Wilkowicz kl. 2a, Dominik Budzyński 3j, Błażej Kondracki kl. 1a.

Nasi zawodnicy z Hrubieszowa przywieźli srebrny medal, natomiast dziewczęta uplasowały się na III miejscu.

GRATULUJEMY!!!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.