Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło PCK ogłasza zbiórkę żywności w postaci konserw. Zostaną one przekazane osobom potrzebującym na Ukrainie. Zbiórkę prowadzimy do końca października. Przekazujemy konserwy do gospodarzy klas, następnie zostaną one przeniesione do pomieszczenia zbiorczego przy szatni.

Za udzieloną pomoc serdecznie dziękujemy.

Przedstawiciele wyższych uczelni w II LO

Przedstawiciele wyższych uczelni w II LO_6
Dnia 18 października br. w II LO odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele wyższych uczelni w Polsce przybliżyli uczniom klas maturalnych ofertę edukacyjną uniwersytetów, których są przedstawicielami. Czwartoklasiści mieli okazję dowiedzieć się o zasadach rekrutacji, a także o kierunkach, możliwościach rozwoju zainteresowań i atrakcjach, jakie czekają na przyszłych studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii Innowacji w Lublinie.

Stołówka szkolna

 Cena obiadów za miesiąc listopad 2022 wynosi 140,00 zł

Wpłaty należy dokonać od 24 do 28 października 2022 r. do godz. 1500

tylko i wyłącznie na konto:

Bank PKO BP SA 44 1020 3206 0000 8502 0108 7675

W tytule płatności należy wpisać: obiady za: imię i nazwisko, klasę ucznia

Kwotę pomniejszamy o niewykorzystane obiady w miesiącu październiku.

Obiady wykupujemy na całe tygodnie, nie na wybrane dni (chyba, że indywidualnie wyjaśniono sytuację z wychowawcą).

Warunkiem odliczenia kwoty za obiady są:

- zgłoszenie nieobecności w szkole przed godz. 8.00 danego dnia

- zwrot numerków obiadowych do wychowawcy

W przeciwnym razie nie będzie odliczenia kosztu obiadu (zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej szkoły).

Finał IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

finał IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym_8

W dniu 11 października w Dęblinie odbył się finał IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Do udziału w konkursie przystąpiło 30 uczniów z 10 powiatów województwa lubelskiego. W tym roku rywalizacja była wyjątkowo zaciekła, a żeby wyłonić kolejne miejsca uhonorowane cennymi nagrodami, uczestnicy brali udział w licznych dogrywkach. Nasi uczniowie wypadli na tle pozostałych bardzo dobrze, zdobywając:

V miejsce - Adrianna Golonka z klasy IV h

IX miejsce - Wiktoria Jemielniak z klasy I c

XI miejsce - Jakub Ścierzyński z klasy IV g. 

Cała trójka otrzymała nagrody w postaci talonów do Decathlonu w kwocie kolejno - 500, 300 i 250 zł. 

Warto było zgłębiać wiedzę o zdrowiu psychicznym!:)

GORĄCO GRATULUJEMY!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.