Zespół z II LO wziął udział w turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa UKS TOP

Turniej piłki siatkowej o Puchar Prezesa UKS TOP_4

W niedzielę 12 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa UKS TOP. W zawodach wzięły udział cztery zespoły, w tym   drużyna z II LO, której trenerem jest pan Marcin Świderek. Warto wspomnieć, że zespół z Dwójki jako jedyny występował w składzie mieszanym (tj. zawodnicy i zawodniczki), co spotkało się z wielkim entuzjazmem i szacunkiem ze strony innych drużyn. Cały turniej przebiegał w duchu sportowej rywalizacji opartej na zasadzie "fair-play", jak również w przyjacielskiej i przedświątecznej atmosferze.

Czytaj więcej: Zespół z II LO wziął udział w turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa UKS TOP

Mistrzostwa Powiatu w piłkę siatkową chłopców

Mistrzostwa Powiatu w piłkę siatkową chłopców_4

W piątek 10  grudnia 2021 w ZS Nr 2 odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłkę siatkową chłopców. W zawodach wzięło udział pięć drużyn. Nasi siatkarze po zaciętej walce zajęli bardzo dobre III miejsce. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Opiekunem drużyny był pan Marcin Świderek.

Mistrzostwa Województwa w Szachach drużynowych

8 grudnia 2021 roku w Zamościu rozegrano Mistrzostwa Województwa w Szachach drużynowych. Reprezentacja II LO w składzie: Jakub Dziewulski kl. IIIg, Kacper Łukaszek kl. IIIe, Adam Ebert kl. IIIb, Joanna Żebrowska kl. IIIg zajęła w nich X miejsce. Na uwagę zasługuje fakt, iż Jakub Dziewulski grając na pierwszej planszy (najlepsi zawodnicy) wygrał 5 z 7 partii i w wirtualnej klasyfikacji indywidualnej zajął III miejsce. Opiekunem uczniów jest pan Ryszard Gierach.

Przedświąteczne spotkanie ze sztuką, czyli uczniowie II LO z wizytą w stolicy

Przedświąteczne spotkanie ze sztuką, czyli uczniowie II LO z wizytą w stolicy_6

W środę 8 grudnia uczniowie klasy I c, o profilu lingwistycznym, udali się do Warszawy na spotkanie ze sztuką w różnych jej odsłonach. Opiekunami młodzieży byli: wychowawca pan Adam Sabat oraz znawca teatru, a zwłaszcza sztuk Shakespeare'a, pan Rafał Wrotkowski, którzy zabrali swoich podopiecznych do jednych z najważniejszych dla kultury miejsc w stolicy – Muzeum Narodowego i Teatru Narodowego.

Czytaj więcej: Przedświąteczne spotkanie ze sztuką, czyli uczniowie II LO z wizytą w stolicy

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.