Nasza sztafeta 8. w województwie

Nasza sztafeta 8. w województwie_14

Galeria

We środę 19 października br. w Tomaszowie Lubelskim odbyły się Mistrzostwa Województwa w sztafetowych biegach przełajowych. W Zawodach wzięło 10 sztafet z całego województwa lubelskiego. Nasza męska drużyna zajęła 8 miejsce. Jest to bardzo dobry wynik, tym bardziej, że trasa biegu i warunki atmosferyczne były bardzo trudne a sam awans do województwa to wieli sukces.

Opiekunem sztafety był pan Marcin Świderek.

Gratulujemy!

Czytaj więcej: Nasza sztafeta 8. w województwie

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

20 października 2022 r. odbył się etap szkolny XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. Do olimpiady przystąpił uczeń z klasy IIIc Maciej Ciołecki. Eliminacje międzyszkolne odbędą się 1 grudnia 2022 r.

Powodzenia!

Uczeń II LO stypendystą Programu ZDOLNI

Z radością informujemy, że Jakub Ścierzyński został zakwalifikowany do Programu ZDOLNI realizowanego przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. W roku szkolnym 2022/23 opieką Funduszu zostały objęte 574 osoby.

Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy pragną rozwijać swoje uzdolnienia. Uczestnicy przedsięwzięcia mogą poznać rówieśników o podobnych zainteresowaniach, wspólnie prowadzić projekty, inspirować się nawzajem oraz uczestniczyć zajęciach, warsztatach, seminariach i obozach naukowych.

Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca

Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca_10

16 października obchodzony jest Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca, a jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy. Nagłe zatrzymanie krążenia NZK, jest nieoczekiwanym wstrzymaniem mechanicznej pracy serca, w wyniku którego ustaje przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Szacuje się, że w Polsce z powodu nagłego zatrzymania krążenia umiera każdego dnia 90 osób, które udałoby się uratować przez odpowiednio wcześnie podjętą pomoc. Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej RKO przez świadków zdarzenia może 2-3 krotnie zwiększyć szanse przeżycia chorego.

Czytaj więcej: Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.