XV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683. Od Obertyna do Wiednia

Miło nam poinformować, iż uczniowie: Wiktor Jabłoński z klasy III i oraz Gabriel Obodziński z klasy IIIg zakwalifikowali się do drugiego etapu Olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683. Od Obertyna do Wiednia.

Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami zawartymi w części pisemnej i ustnej.

Uczniów przygotowywała pani Barbara Kukier.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Zadbajmy o nasz region, przerwijmy łańcuch zakażeń! Nasze województwo, Lubelszczyzna, to nasz dom, miejsce w którym żyjemy, uczymy się, mamy rodziny, znajomych, pracę… Dziś to miejsce wyróżnia się na tle kraju, dając nam duże powody do niepokoju. Statystyki zakażeń bezwzględnie obnażają nasze słabości.

Nie pozwólmy, aby postrzegano nas jako społeczność, która nie ma zaufania do nauki:

 • nie stosuje się do obowiązujących zaleceń!,
 • nie zachowuje zasad higienicznych i sanitarnych!,
 • lekceważy obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych!,
 • nie zachowuje dystansu społecznego!,
 • a przede wszystkim, nie stosuje szczepień ochronnych

Czytaj więcej: Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Uczniowie II LO pamiętają…

Uczniowie II LO odwiedzili Państwowe Muzeum na Majdanku_10

Lekcja historii na Majdanku.

22 października klasy maturalne, 3b, 3c i 3e, uczestniczyły w wycieczce do Państwowego Muzeum na Majdanku. Misją Muzeum jest pielęgnowanie pamięci i rozwijanie edukacji historycznej o okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej – i ta misja jest zbieżna z misją II Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie – edukacji historycznej, patriotycznej i pielęgnowania pamięci o tych, dzięki którym dziś żyjemy w wolnym kraju.

Czytaj więcej: Uczniowie II LO pamiętają…

Wieczornica Papieska w kościele MBNP w Lubartowie

Wieczornica w kościele MBNP w Lubartowie_11

W niedzielę 24 października odbyła się Wieczornica Papieska w Kościele MBNP w Lubartowie zorganizowana przez uczniów II LO. Podczas spotkania młodzież podzieliła się piosenkami i przemyśleniami, które towarzyszyły nam w Dniu Papieskim. Przypomnijmy, iż uroczystości związane z obchodem Dnia Papieskiego w II LO odbyły się w piątek 22 października, czyli w liturgiczne wspomnienie tego Wielkiego Polaka w Kościele katolickim.

Czytaj więcej: Wieczornica Papieska w kościele MBNP w Lubartowie

Nominacja dla II LO w plebiscycie edukacyjnym

Miło nam poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie zostało zgłoszone przez uczniów i ich rodziców do nagrody Szkoła Roku w akcji Nauczyciel i szkoła na Medal - największym plebiscycie edukacyjnym w Polsce, który w województwie lubelskim jest prowadzony przez "Kurier Lubelski".

Celem plebiscytu jest nagrodzenie najbardziej charyzmatycznych i kreatywnych nauczycieli. Takich, którzy nie tylko doskonale przekazują wiedzę, lecz także mają umiejętność nawiązywania relacji, cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów jak i ich rodziców, nauczycieli z pasją, wyróżniających się serdecznością, takich, którzy są dobrymi wychowawcami. Tym bardziej cieszy nas fakt, iż to nasi uczniowie i ich rodzice nominowali do  tytułu Nauczyciela na Medal, aż czterech naszych nauczycieli. Są to: p. Elżbieta Warszawska, p. Katarzyna Płaszczewska, p. Cezary Misurski oraz p. Marek Goleń.

Głosowanie odbywa się drogą online i potrwa od 25 października do 1 grudnia do godz. 22.00 Zachęcamy do głosowania na nauczycieli z naszej szkoły!

Tutaj możesz oddać głos na II LO!!!

Tutaj możesz oddać głos na nauczycieli z II LO!!!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.