Konkurs Fotograficzny „Mój Dzień Europy”

Szkolny Klub Europejski „EUROSTOP”

zaprasza uczniów II LO do udziału w konkursie

W konkursie organizowanym przez zespół EUROPE DIRECT Lublin mogą wziąć udział osoby w każdym wieku, a w przypadku uczniów poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców. Konkurs jest bardzo prosty – wystarczy, zrobić zdjęcie nawiązujące do Dnia Europy, symboli Unii Europejskiej lub innych kreatywnych rozwiązań związanych z UE. Zdjęcia należy zgłosić do konkursu za pomocą formularza zgłoszeniowego Formularz

Uczestnicy mają również możliwość zawalczyć o nagrodę publiczności w mediach społecznościowych! Aby wziąć udział w tej rundzie należy umieścić swoje zdjęcie konkursowe na swoim profilu Facebookowym (z ustawieniami widoczności dla wszystkich) z napisem #MójDzieńEuropy #EUCHALLENGE #DzieńEuropy2021, a także podać link do posta w formularzu zgłoszeniowym.

Konkurs jest częścią świętowania Dnia Europy i trwa do 31 maja 2021r. W ten sposób chcemy świętować obecność Polski w szeregach Unii Europejskiej przez cały miesiąc. Do zgarnięcia wartościowe nagrody.

Regulamin i dokumenty do pobrania znajdziecie na stronie: www.europe-direct.lublin.pl

Obiady - czerwiec 2021

 Cena obiadów za miesiąc czerwiec wynosi 60 zł

Wpłata należy dokonać w dniach od 26 do 28 maja 2021 r. do godz. 1500

tylko i wyłącznie na konto:

Bank PKO BP SA 44 1020 3206 0000 8502 0108 7675

W tytule płatności należy wpisać: obiady za: imię i nazwisko, klasę ucznia

Stołówka szkolna

 Cena obiadów za miesiąc maj wynosi 24 zł

Wpłata do 12 maja 2021 r.

tylko i wyłącznie na konto:

Bank PKO BP SA 44 1020 3206 0000 8502 0108 7675

W tytule płatności należy wpisać: obiady za: imię i nazwisko, klasę ucznia

Perła Azji Centralnej, czyli wirtualna podróż uczniów II LO do Uzbekistanu

Perła Azji Centralnej, czyli wirtualna podróż uczniów II LO do Uzbekistanu_1

Fascynaci dalekich wypraw z II LO już po raz kolejny w tym roku odbyli wirtualną podróż do kraju, który jawi się jako bardzo odległy i egzotyczny. Dnia 28 kwietnia 2021 roku uczniowie klas 1d i 1a, z inicjatywy nauczycielki geografii, pani Katarzyny Płaszczewskiej, uczestniczyli w spotkaniu online zorganizowanym na platformie Teams. Warsztaty  dotyczyły perły Azji Centralnej, czyli Uzbekistanu,  państwa położonego na Szlaku Jedwabnym, które może poszczycić się średniowiecznymi miastami, a także rozległymi pustyniami i wielbłądami. Spotkanie przybliżające ten zakątek ziemi poprowadził  pan Krystian Pachucki-Włosek,  przewodniczący Koła Naukowego Eurazja Uniwersytetu Jagiellońskiego, pasjonat krajów Wschodu oraz współautor książki „Kirgistan. Oblicza transformacji”. Możemy go usłyszeć również w radio, gdzie często gości opowiadając o przemianach społeczno-politycznych zachodzących w krajach Azji Centralnej.

Czytaj więcej: Perła Azji Centralnej, czyli wirtualna podróż uczniów II LO do Uzbekistanu

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.