II LO SZKOŁĄ Z ŻYCIEM

Dyplomy uczniów_2     Dyplomy uczniów_1
"Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość Twojej troski o drugiego człowieka"
 
W roku szkolnym 2018/2019 II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie, kolejny raz brało udział w akcji #KOMÓRKOMANIA, która organizowana jest przez Fundację DKMS. Celem akcji jest szerzenie idei dawstwa szpiku i rejestracja  potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku. Wszelkie działania mają na celu znalezienie "bliźniaka genetycznego" dla wszystkich chorych na białaczkę lub inne nowotwory krwi.
Uzyskany przez II LO certyfikat to świadectwo serca wrażliwości i chęci przekazania tematów ważnych społecznie uczniom szkoły.
Mamy nadzieję, że szerzenie idei dawstwa szpiku stanie się tradycją szkolną II LO.