Olimpiada Zdrowia PCK

Olimpiada Zdrowia PCK_2

W dniu 21 kwietnia 2023 odbył się etap rejonowy Olimpiady Zdrowia PCK zorganizowany przez Oddział PCK w Lubartowie. W II etapie uczestnicy rozwiązywali test, który dotyczył: aktywności fizycznej, żywność i żywienie oraz chorób związanych z żywnością, żywieniem i odżywianiem. Jakub Treger uczeń klasy III b zajął II miejsce.

Gratulujemy!

Drużyna z II LO w Lubartowie zajęła IV miejsce w Polsce w grach planszowych IPN

Drużyna z II LO w Lubartowie zajęła IV miejsce w Polsce w grach planszowych IPN_2

W dniach od 13 do 15 kwietnia 2023 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się Wielki Finał Olimpiady Gier Planszowych IPN.

II LO w Lubartowie ma kolejne powody do dumy, bowiem  drużyna w składzie: Jakub Ścierzyński, Jakub Guz, Bartłomiej Lemieszek i Bartosz Mierzwiński z klasy IV g zajęła IV miejsce w grze planszowej „Niepodległa”. Chłopcy w finale reprezentowali województwo lubelskie, a więc rywalizowali z 15 drużynami z całej Polski.

Czytaj więcej: Drużyna z II LO w Lubartowie zajęła IV miejsce w Polsce w grach planszowych IPN

Stołówka szkolna

 Cena obiadów za miesiąc maj 2023 wynosi 112,00 zł

Wpłaty należy dokonać do 28 kwietnia 2023 r. do godz. 1500

tylko i wyłącznie na konto:

Bank PKO BP SA 44 1020 3206 0000 8502 0108 7675

W tytule płatności należy wpisać: obiady za: imię i nazwisko, klasę ucznia

Obiady wykupujemy na całe tygodnie, nie na wybrane dni (chyba, że indywidualnie wyjaśniono sytuację z wychowawcą).

Warunkiem odliczenia kwoty za obiady są:

- zgłoszenie nieobecności w szkole przed godz. 8.00 danego dnia

- zwrot numerków obiadowych do wychowawcy

W przeciwnym razie nie będzie odliczenia kosztu obiadu (zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej szkoły).

Uczniowie klas maturalnych posadzili swoje drzewko

Uczniowie klas maturalnych posadzili swoje drzewko_9

Jednym z ostatnich szkolnych wydarzeń dla uczniów kończących naukę w murach II LO jest wspólne sadzenie pamiątkowego drzewka. 24 kwietnia 2023 r. maturzyści posadzili przed szkołą symboliczne drzewko. W wydarzeniu brali udział uczniowie klas maturalnych, Dyrektor II LO p. Halina Zdunek oraz wychowawcy.

Mamy nadzieję, że zasadzone drzewo będzie wspaniałą i długotrwałą pamiątką po uczniach, którzy w tym roku zostaną absolwentami II LO w Lubartowie.

Uczniowie z klasy Ie z wizytą w Warszawie

Uczniowie z klasy IE z wizytą w Warszawie_1

W dniu 20.04.2023 uczniowie klasy Ie udali się na wycieczkę szkolą do Warszawy.

W programie znalazła się wizyta na Zamku Królewskim i zwiedzanie z przewodnikiem komnat królewskich oraz seans w Planetarium pt: "Narodziny Ziemi " w Centrum Nauki Kopernik. Zwieńczeniem dnia pełnego wrażeń była w wizyta w Och Teatrze i sztuka pt:" Okno na parlament".

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.