Akcja "Szkoła do hymnu"

„Już po raz czwarty zachęcamy uczniów i nauczycieli, aby w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewali «Mazurka Dąbrowskiego». W tym roku będzie to środa, 10 listopada. W ten sposób chcemy włączyć społeczności szkolne we wspólne świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.”

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Więcej informacji

Sukces uczniów II LO!

Miło nam poinformować, iż uczniowie: Magdalena Świrska kl. IIIc, Michał Szypulski kl. IIIc oraz Michał Czerski kl. IIIh, zakwalifikowali się do drugiego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej dla szkół ponadpodstawowych.

Opiekunem uczniów jest pani Agnieszka Siodłowska-Adamczyk.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Michał Czerski z kl. IIIh zakwalifikował się do etapu okręgowego 51. Olimpiady Biologicznej

Z przyjemnością informujemy, iż Michał Czerski - uczeń kl. IIIH zakwalifikował się do etapu okręgowego 51. Olimpiady Biologicznej.

Olimpiada Biologiczna to trójstopniowe zawody o zasięgu krajowym dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a jej głównym celem jest wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych i ich opiekunów – wybitnych nauczycieli biologii pracujących w szkołach ponadpodstawowych.

Etap I olimpiady to egzamin pisemny składający się z 45 pytań. Warunkiem dalszego udziału w olimpiadzie jest również samodzielne przygotowanie przez ucznia pracy badawczej. Temat pracy badawczej Michała to "Zmienność morfologiczna z liści brzozy brodawkowatej Betula pendula Roth".

Kolejny etap 51. Olimpiady Biologicznej odbędzie się w styczniu.

Michała przygotowywała p. Ewa Hajduk.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY CHEMICZNEJ dla szkół ponadpodstawowych

W piątek 5 listopada br., uczniowie klasy III c: Magdalena Świrska, Michał Szypulski oraz Michał Czerski z kl. III h rozpoczęli swój udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej dla szkół ponadpodstawowych.

Celem olimpiady organizowanej przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i portal Edukator.pl jest zainteresowanie uczniów chemią oraz umożliwienie im sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności.

Olimpiada jest trzyetapowa, dwa pierwsze etapy odbędą się zdalnie, na platformie Edukator.pl, a etap III w siedzibie Wydziału Chemii UJ w Krakowie.

Magdzie oraz Michałom życzymy powodzenia!!!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.