ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA_1

Na łączniku szkoły powstała wystawa prac plastycznych związana z Dniem Ziemi, który nierozerwalnie związany jest z Dniem Ochrony Środowiska obchodzonym corocznie 5 czerwca. Jest to jedno z najstarszych świąt ekologicznych. Zostało ustanowione w 1972 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Podobnie jak w przypadku Dnia Ziemi ideą tego święta jest zwrócenie uwagi świata na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska naturalnego, podnoszenie świadomości ekologicznej, a także pobudzenie ludzi do aktywnej działalności proekologicznej.

Czytaj więcej: ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wielkie sukcesy uczniów II LO w finale Akademii Przedsiębiorczości SGGW

Wielkie sukcesy uczniów II LO w finale Akademii Przedsiębiorczości SGGW_2

O tym, że uczniowie II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie w ciągu całego roku szkolnego uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie Akademia Przedsiębiorczości, organizowanym przez Wydział Ekonomiczny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, informowaliśmy na bieżąco. Teraz nasza szkoła ma ogromny powód do dumy i może pochwalić się sukcesami swoich podopiecznych.

20 maja 2022 roku został przeprowadzony finałowy II etap ogólnopolskiego konkursu i jeszcze tego samego dnia odbyło się uroczyste podsumowanie oraz zakończenie VII edycji Akademii Przedsiębiorczości WE SGGW. Komisja Konkursowa wyłoniła 11 laureatów, w gronie których znalazło się aż 3 uczniów z II LO w Lubartowie:

Krzysztof Domiński z klasy II A, Bartosz Mierzwiński z klasy III G, Jakub Ścierzyński z klasy III G.

Czytaj więcej: Wielkie sukcesy uczniów II LO w finale Akademii Przedsiębiorczości SGGW

Stołówka szkolna

 Cena obiadów za miesiąc czerwiec wynosi 71,50 zł

Wpłaty należy dokonać do 31 maja 2022 r. do godz. 1500

tylko i wyłącznie na konto:

Bank PKO BP SA 44 1020 3206 0000 8502 0108 7675

W tytule płatności należy wpisać: obiady za: imię i nazwisko, klasę ucznia

Kwotę pomniejszamy o niewykorzystane obiady w miesiącu maju.

Warunkiem odliczenia kwoty za obiady są:

- zgłoszenie nieobecności w szkole przed godz. 8.00 danego dnia

- zwrot numerków obiadowych do wychowawcy

W przeciwnym razie nie będzie odliczenia kosztu obiadu (zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej szkoły).

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2022

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2022 - eliminacje gminne_7

W poniedziałek 23 maja br. w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2022 r.

W kategorii szkół ponadpodstawowych najlepsza okazała się uczennica II LO im. P. Firleja w Lubartowie - Maria Stelmach z kl. Ic. II miejsce zajął uczeń II LO - Jakub Dziewulski kl. IIIg, zaś III miejsce zajęła Dominika Bujak z kl. Ib, również II LO.

Naszą szkołę reprezentowali również: Hanna Bielawska kl. Ib oraz Kacper Nowak kl. IIIg.

Wszystkim uczniom gratulujemy, a Marii oraz Jakubowi życzymy powodzenia w kolejnym etapie turnieju, który odbędzie się już 31 maja!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.