Wiktor Jabłoński finalistą Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Wiktor Jabłoński finalistą Olimpiady Literatury i Języka Polskiego_3

Przedostatni tydzień kwietnia upłynął pod znakiem finału Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. To właśnie wtedy - w dniach 19-22 kwietnia - Centrum Animacji Misyjnej Ojców Pallotynów w Konstancinie-Jeziornie otworzyło swoje podwoje przed adeptami humanistyki, goszcząc uczestników w swoich progach i umożliwiając organizację olimpiady. Zawody polegały na napisaniu rozprawki bądź interpretacji porównawczej na wybrany temat, a później odpowiedzi ustnej.

Czytaj więcej: Wiktor Jabłoński finalistą Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

https://www.lubartowiak.com.pl

Miło nam poinformować, że drużyna II LO w składzie: Karol Zybała kl. 2a, Jacek Guz kl. 3a, Kaja Bartkowicz kl. 1d, Jagoda Mysiak kl. 1d, Natalia Budzyńska kl. 2a, zdobyła I miejsce w eliminacjach rejonowych w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK, które odbyły się 25 kwietnia w Lubartowie. Uczniowie naszej szkoły będą reprezentowali powiat lubartowski w eliminacjach okręgowych 13 maja w Lublinie.

Trzymamy kciuki!!!

II Powiatowy Konkurs „Temat dla młodego reportera” zorganizowany przez II LO w Lubartowie został rozstrzygnięty

II Powiatowy Konkurs „Temat dla młodego reportera” zorganizowany przez II LO w Lubartowie został rozstrzygnięty._12

26 kwietnia br. w II LO w Lubartowie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom II Powiatowego Konkursu „Temat dla młodego reportera”. Konkurs skierowany był do uczniów klas 6-8 ze szkół podstawowych, którzy mieli za zadanie znaleźć ważny z ich perspektywy temat i przedstawić go w formie literackiej, plastycznej lub filmowej.

Czytaj więcej: II Powiatowy Konkurs „Temat dla młodego reportera” zorganizowany przez II LO w Lubartowie został...

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.