Kolejny sukces Marii Stelmach z II LO!

Konkurs Wiedzy Pożarniczej - eliminacje powiatowe (31.05.2022)_3

Miło nam poinformować, że uczennica kl. Ic II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie Maria Stelmach zajęła I miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" i będzie reprezentowała powiat lubartowski w kolejnym etapie turnieju.

W eliminacjach udział wziął również Jakub Dziewulski z kl. IIIg, który zajął III miejsce.

Opiekunem uczniów jest pan Sławomir Zdunek.

Gratulujemy!!!

Licealiści z Dwójki wzięli udział w profilaktycznym spotkaniu z funkcjonariuszem policji

Licealiści z Dwójki wzięli udział w profilaktycznym spotkaniu z funkcjonariuszem policji _3

26 maja br. uczniowie klas 2a, 2d i 1a wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszem Powiatowej Komendy Policji w Lubartowie, aspirantem sztabowym Pawłem Chomiczem, który przeprowadził z młodzieżą zajęcia na temat szkodliwości środków odurzających oraz konsekwencji prawnych wynikających ze stosowania cyberprzemocy.

Czytaj więcej: Licealiści z Dwójki wzięli udział w profilaktycznym spotkaniu z funkcjonariuszem policji

II LO zaprasza na Dni Otwarte!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie

serdecznie zapraszają Uczniów klas VIII na Dni Otwarte,

które odbędą się w dniach 30-31 maja 2022 r. (poniedziałek, wtorek) w godzinach od 8.30 do 11.30.

Zapraszamy!!!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.