SUKCES SZACHISTÓW Z II LO

17 listopada 2021 roku w siedzibie Lubartowskiego Ośrodka Kultury odbyły się Mistrzostwa Powiatu w szachach drużynowych. Reprezentacja II LO w składzie: Kacper Łukaszek (III e), Adam Ebert (IIIb), Mateusz Najda (III b) oraz Joanna Żebrowska (IIIg) zdobyła I miejsce. Puchar, pamiątkowy dyplom a przede wszystkim awans na Mistrzostwa Województwa (8 grudnia 2021) to nagrody wywalczone w tym turnieju.

Opiekunem  drużyny jest pan Ryszard Gierach.

Gratulujemy!!!

Stołówka szkolna

 Cena obiadów za miesiąc grudzień wynosi 88,00 zł

Wpłaty należy dokonać od 20 do 26 listopada 2021 r. do godz. 1500

tylko i wyłącznie na konto:

Bank PKO BP SA 44 1020 3206 0000 8502 0108 7675

W tytule płatności należy wpisać: obiady za: imię i nazwisko, klasę ucznia

Osoby, które nie skorzystały z obiadów w miesiącach ubiegłych (nauczanie zdalne, L4 i inne) odliczają koszt obiadów odwołanych.

Koszt 1 obiadu - 5,50 zł

VIII Regionalana Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

VIII Regionalana Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym_5

16 listopada 2021 r. odbył się etap powiatowy VIII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Do udziału w konkursie przystąpiło 15 uczniów z 4 szkół ponadpodstawowych powiatu lubartowskiego oraz bursy szkolnej.

 Spośród wszystkich uczestników uczniowie naszego liceum wypadli w nim najlepiej, zajmując dwa pierwsze miejsca na podium:

I miejsce - Adrianna Golonka z kl. III h

II miejsce - Marcin Charliński z kl. III d

Nasi zwycięzcy będą reprezentowali powiat lubartowski na ostatnim regionalnym etapie konkursu, który odbędzie się już 16 grudnia w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej.

GORĄCO GRATULUJEMY!!!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.