II LO pamięta... 80. rocznica agresji radzieckiej na Polskę

„Gdy musieliśmy ulec nawale,
Niemieckiej siły, bo nas zepchnięto,
Gdy walczyliśmy we krwi i w chwale,
Znienacka bagnet nam w tył wepchnięto.”
                                    Ronald Śliwiński, Katyń
80. rocznica radzieckiej agresji na Polskę_3

W 80. rocznicę agresji ZSRR na Polskę uczniowie II LO uczcili pamięć bohaterów kampanii wrześniowej zapalając znicze i składając kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym kapitana Wacława Lakę zamordowanego w Katyniu. Licealiści złożyli również kwiaty na Cmentarzu Parafialnym w Lubartowie, gdzie znajduje się symboliczne miejsce pochówku kapitana. Jego postać jest nam bliska, gdyż urodził się w Lubartowie i był uczniem humanistycznego Gimnazjum Jana Kurtza, które mieściło się w budynku naszego liceum przy ulicy Lubelskiej. Wacław Lalka został zamordowany strzałem w tył głowy w Lesie Katyńskim w kwietniu 1940 roku, a o jego poświęceniu przypomina nam Dąb Pamięci zasadzony dla uczczenia „katyńskiego Bohatera”.

Czytaj więcej: II LO pamięta... 80. rocznica agresji radzieckiej na Polskę

Ewakuacja przeciwpożarowa

Ewakuacja przeciwpożarowa_3
13 września br. w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja odbyła się próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem akcji było przypomnienie użytkownikom lokalu przy ul. Lubelskiej 68, pracownikom oraz uczniom II LO zasad bezpiecznego ewakuowania się z budynku szkoły i przećwiczenie umiejętności reagowania podczas konieczności ewakuacji.  Akacja przebiegła bardzo sprawnie, a wszyscy jej uczestnicy spisali się na medal.

Zebrania z rodzicami

Dnia 12 września 2019 r. w II LO odbyły się spotkania Dyrekcji oraz wychowawców klas z rodzicami uczniów. Podczas ogólnego zebrania Pani Dyrektor Halina Zdunek powitała wszystkich zgromadzonych i omówiła najważniejsze kwestie związane z działalnością szkoły. Rodzice mieli też okazję wysłuchać prelekcji pani pedagog Agnieszki Budzyńskiej oraz pani psycholog Anny Kowalskiej, które zachęcały rodziców do współpracy.

Czytaj więcej: Zebrania z rodzicami