Uczniowie II LO zakończyli rok szkolny

Zakończenie roku szkolnego w II LO - klasy I_6
 

W piątek 25. czerwca w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie, podobnie jak w innych szkołach naszego kraju, zabrzmiał ostatni przed wakacjami dzwonek. 

Miniony rok szkolny był wyjątkowo trudny ze względu na to, że większość czasu młodzież i nauczyciele spędzili realizując zajęcia w trybie online. Tym bardziej cieszy fakt, że ostatni miesiąc uczniowie mogli już spędzić razem w murach szkoły i pożegnali szkołę przed wakacjami, spotykając się ze swoimi wychowawcami, którzy wręczyli im upragnione świadectwa promujące do klas programowo wyższych.

Czytaj więcej: Uczniowie II LO zakończyli rok szkolny

"Rowerem do miejsc pamięci"

Pod koniec roku szkolnego uroczyście nagrodziliśmy uczniów, którzy wzięli udział w konkursie: "Rowerem do miejsc pamięci". Uczniowie ci, odpowiedzieli, często wraz z rodzinami, czy swoimi znajomymi, na akcję w ramach projektu "Bądź aktywny, zmieniaj swoją małą ojczyznę" przeprowadzanego w ramach współpracy z fundacją Artos z Lublina w roku szkolnym 2020/2021.

Czytaj więcej: "Rowerem do miejsc pamięci"

Śladami lubartowskich Sanguszków, czyli wizyta uczniów II LO w Muzeum Ziemi Lubartowskiej

Śladami lubartowskich Sanguszków, czyli wizyta uczniów II LO w Muzeum Ziemi Lubartowskiej_1

W dniach 16 i 18 czerwca  uczniowie klas II b oraz II c, pod opieką wychowawców i nauczycieli historii,  wybrali się do Muzeum Ziemi Lubartowskiej na wystawę zatytułowaną „ Lubartowscy Sanguszkowie”. Rok 2021 jest potrójną rocznicą związaną z lubartowskim rodem Sanguszków.

Czytaj więcej: Śladami lubartowskich Sanguszków, czyli wizyta uczniów II LO w Muzeum Ziemi Lubartowskiej

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.