"Alfik Matematyczny" w II LO

W środę 24 listopada br. uczniowie II LO przystąpili do XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego "Alfik Matematyczny".

Alfik Matematyczny to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne.

Życzymy powodzenia!!!

Uczniowie II LO uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych

Uczniowie II LO uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych_1

Wtorek 23 listopada br. w II LO to dzień pełen zmagań konkursowych w II LO.  Wiktor Jabłoński kl. IIIi, Wiktoria Kopciuch kl. IIIi oraz Joanna Nerlo kl. IIId wzięli udział w etapie szkolnym „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii”, zaś grupa dziewiętnastu uczniów przystąpiła do I etapu Olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" edycja 2021/2022.

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia!!!

NAGRODY BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW NA ROK 2021

NAGRODY BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW NA ROK 2021_2

21 listopada z okazji imienin Lubartowa, w Lubartowskim Ośrodku Kultury zorganizowana została uroczystość podczas której Burmistrz Miasta Lubartów - pan Krzysztof Paśnik wręczył nagrody dla zasłużonych osób w dziedzinie działalności społecznej i kulturalnej, promocji miasta, pracy z dziećmi i młodzieżą, w działalności sportowej i kulturalnej.

Miło nam poinformować, iż pani Katarzyna Płaszczewska - nauczyciel geografii w II LO, otrzymała Nagrodę Burmistrza Miasta Lubartów w kategorii praca z dziećmi i młodzieżą.

Wśród nagrodzonych znaleźli się również absolwenci naszej szkoły: Aleks Aftyka (działalność sportowa), Anna Lipska (działalność sportowa), Adrian Borzęcki  (nagroda dla studentów szkół wyższych), zaś nagrodę dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie (działalność kulturalna) odebrała Monika Stężycka-Sykut.

Czytaj więcej: NAGRODY BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW NA ROK 2021

Zapisz się na konsultacje strategii dla młodych w woj. lubelskim!

Już 25 listopada odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa lubelskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 24 listopada (środa) do godziny 12:00.

Czytaj więcej: Zapisz się na konsultacje strategii dla młodych w woj. lubelskim!

Matura próbna z Operonem

Matura próbna z Operonem _14

W poniedziałek 22 listopada br. rozpoczęła się próbna matura z Operonem. Pierwszego dnia maturzyści sprawdzą swoją wiedzę z języka polskiego. Dzień później przystąpią do próbnej matury z matematyki, a ostatniego dnia próbnych matur zmierzą się z arkuszami zadań z języka obcego.

Życzymy powodzenia!!!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.