Anioły z II LO

Szkolny Klub Wolontariusza "Anioły z II LO"

zaprasza na spotkanie organizacyjne

we wtorek 5 października 2021 o godzinie 13.25

Miejsce spotkania - stołówka szkolna.

ZAPRASZAMY!!!

30 września - DZIEŃ CHŁOPAKA

Kochani Chłopcy i Mężczyźni z II LO! 

W dniu Waszego święta my Dziewczyny chciałybyśmy złożyć Wam - naszym Najlepszym Sorom i Wspaniałym Kolegom życzenia wszystkiego, co najlepsze!!! Życzymy przede wszystkim zdrowia, optymizmu na co dzień, satysfakcji z wykonywanej pracy i pasji w zdobywaniu wiedzy. Aby każdy dzień był wyjątkowy, pełen radości i miłości! 

Ściskamy mocno w Dniu Chłopaka! 

Wasze Kobiety

Gorączka Złota PCK

W roku szkolnym 2020/2021 nasz szkoła przystąpiła do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiej kampanii "Gorączka złota PCK" prowadzonej przez  Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego czerwonego Krzyża. W ramach akcji  Szkolne Koło PCK pod opieką Pani Izabelli Bącławek zbierało  złote monety o nominałach 1, 2 i 5 groszowych.

Czytaj więcej: Gorączka Złota PCK

20-lecie Sejmiku Dzieci i Młodzieży

Reprezentacja SU II LO wraz z panem Tadeuszem Matwiejczykiem 
 

W dniu 28.09.2021 r. w Lubartowskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość 20-lecia Sejmiku Dzieci i Młodzieży Miasta Lubartów. Sejmik tworzą przez te lata przedstawiciele Samorządów Uczniowskich wszystkich lubartowskich szkół wraz z opiekunami, a jego zadaniem jest szeroko pojęta działalność aktywizująca i integrująca lokalną społeczność.

Czytaj więcej: 20-lecie Sejmiku Dzieci i Młodzieży

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.