Dziady z Instytutem Filologii Polskiej UMCS

Dziady z Instytutem Filologii Polskiej UMCS_10

12 stycznia uczniowie klasy III i uczestniczyli w wykładzie „Dziady” Adama Mickiewicza na scenie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu „Środy z Instytutem Filologii Polskiej UMCS".

Nasze liceum już od 2008 roku jest szkołą partnerską Instytutu Filologii Polskiej UMCS. W ramach współpracy uczniowie szkół partnerskich cyklicznie uczestniczą w zajęciach, warsztatach, wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych UMCS. Młodzież jest zapraszana na specjalnie przygotowane spektakle, koncerty, bierze udział w konkursach, spotyka się z zapraszanymi przez UMCS gośćmi – są to m.in. dziennikarze, aktorzy, artyści, pisarze, ludzie świata nauki.

Czytaj więcej: Dziady z Instytutem Filologii Polskiej UMCS

Ósmoklasiści z Trójki z wizytą w II LO

Ósmoklasiści z Trójki z wizytą w II LO_12

W czwartek 13 stycznia br. uczniowie klasy VIIIc ze Szkoły Podstawowej nr 3 odwiedzili gościnne mury II LO. Głównym celem wizyty były warsztaty języka angielskiego, które poprowadziła pani Małgorzata Machnikowska.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i było doskonałą okazją, by ósmoklasiści mogli poznać "od środka" II LO, a także poczuć przyjazny klimat panujący w szkole.

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej w II LO

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej jest jedną z 13 olimpiad naukowych, które mają etapy międzynarodowe. OLM stawia sobie za cele poszerzenie interdyscyplinarnych kompetencji w zakresie lingwistyki teoretycznej, matematycznej i stosowanej. Zadania rozwijają zainteresowania uczniów metodami nauk ścisłych stosowanymi w lingwistyce i poszerzają wiedzę z tego zakresu.

24 X 2021r  odbył się w naszej szkole I etap Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Do półfinału zakwalifikowali się: Magdalena Świrska z klasy IIIc i Jakub Ścierzyński z klasy IIIg.

W tym roku finał olimpiady odbędzie się w kwietniu we Wrocławiu a Olimpiada Międzynarodowa w dniach 25-29 VII 2022 w Isle of Man (UK). Warsztaty treningowe dla reprezentacji Polski na Olimpiadę Międzynarodową odbędą się w lipcu 2022r.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Uczniowie II LO w finale konkursu matematycznego

Miło nam poinformować, że do finału Ogólnopolskiego  Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego zakwalifikowało się trzech uczniów z naszej szkoły: Magdalena Świrska z klasy IIIc, Jakub Ścierzyński z klasy IIIg i Mateusz Budzyński z klasy IIIf.

Organizatorami Konkursu są Instytut Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Rektor WAT.

Laureaci konkursu mają zapewnione miejsce na wybranym przez siebie kierunku cywilnym WAT, otrzymują także promesę bezpłatnego zakwaterowania w domu studenckim na pierwszym roku akademickim, stypendium naukowe w pierwszym semestrze studiów oraz nagrody rzeczowe.

Życzymy zatem naszym uczniom powodzenia w finale konkursu, który odbędzie się w siedzibie WAT w Warszawie 18 marca 2022r.

"Brązowy" sukces II LO!

Z ogromną satysfakcją informujemy, iż II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie zdobyło tytuł "Brązowej Szkoły 2022" w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2022. "Ranking Perspektyw" został przygotowany już po raz dwudziesty czwarty.

II LO na liście najlepszych liceów województwa lubelskiego uplasowało się na wysokim 36 miejscu, tym samym zostając najlepszą szkołą w powiecie lubartowskim!

Fundacja Edukacyjna Perspektywy wprowadziła dla najlepszych liceów i techników specjalne tytuły i znaki graficzne o kształcie szkolnych tarcz, będące potwierdzeniem wysokiej jakości nauczania w danej placówce. Honorowy tytuł "Brązowej Szkoły 2022" przysługuje liceom, które w ogólnopolskim Rankingu Liceów zajęły miejsca: 501-1000. Wśród najwyżej sklasyfikowanych liceów w kraju II LO w Lubartowie zajęło 700 miejsce, wyprzedzając o ponad sto trzydzieści miejsc inne lubartowskie szkoły!

Czytaj więcej: "Brązowy" sukces II LO!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.