II LO SZKOŁĄ Z ŻYCIEM

Dyplomy uczniów_2     Dyplomy uczniów_1
"Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość Twojej troski o drugiego człowieka"
 
W roku szkolnym 2018/2019 II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie, kolejny raz brało udział w akcji #KOMÓRKOMANIA, która organizowana jest przez Fundację DKMS. Celem akcji jest szerzenie idei dawstwa szpiku i rejestracja  potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku. Wszelkie działania mają na celu znalezienie "bliźniaka genetycznego" dla wszystkich chorych na białaczkę lub inne nowotwory krwi.
Uzyskany przez II LO certyfikat to świadectwo serca wrażliwości i chęci przekazania tematów ważnych społecznie uczniom szkoły.
Mamy nadzieję, że szerzenie idei dawstwa szpiku stanie się tradycją szkolną II LO.
 

"Zawsze gotowi, zawsze blisko"

Z dumą informujemy, iż tegoroczny absolwent II LO, uczeń klasy IIId - Paweł Żelazek ukończył szkolenie podstawowe i złożył przysięgę wojskową, tym samym został żołnierzem Wojska Polskiego pełniącym terytorialną służbę wojskową. Swoją postawą Paweł przyczynił się do umacniania bezpieczeństwa publicznego i obronności kraju przez ochotniczą służbę w Wojsku Polskim.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!