Czas na relaks, czyli wycieczka licealistów z Dwójki do Zamościa i Krasnobrodu

Czas na relaks..._1

Tuż u progu wakacji, w dniach  6-7 czerwca br., uczniowie klas III G i III J wzięli udział w krajoznawczo-turystycznej wycieczce do Zamościa i Krasnobrodu. Przez dwa dni licealiści podziwiali piękno roztoczańskich zakątków pod opieką wychowawców i nauczycieli: pani  Elżbiety Warszawskiej, Barbary Kukier i Elizy Czerskiej-Pokraki.

Czytaj więcej: Czas na relaks, czyli wycieczka licealistów z Dwójki do Zamościa i Krasnobrodu

DNI OTWARTE w II LO

Dni Otwarte w II LO_32

Dni Otwarte już za nami, ale pozostały po nich miłe wspomnienia i nadzieje na dobrą rekrutację już niedługo!

Samorząd Uczniowski, który także promował swoją działalność w tym czasie, upamiętnił te momenty w postaci krótkiego filmiku. 

Zobaczcie!

Dni Otwarte w II LO! 

Filmik autorstwa Zuzi Tomasiak z kl. II d. 

III miejsce Marii Stelmach w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

III miejsce Mai Stelmach w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej_4

Miło nam poinformować, że uczennica kl. Ic II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie Maria Stelmach zajęła III miejsce w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" w grupie III - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Przypomnijmy, że Maria była najlepsza w eliminacjach powiatowych i jako jedyna reprezentowała powiat lubartowski w eliminacjach wojewódzkich.

Opiekunem Marii jest pan Sławomir Zdunek.

Gratulujemy!!!

Dzień Samorządu Uczniowskiego w II LO

7 i 8 czerwca 2022 r. odbył się Dzień Samorządu Uczniowskiego, który był podsumowaniem działań w ramach projektu „Samorząd Uczniowski - działamy wspólnie” organizowanym we współpracy z Fundacją ARTOS. Uczniowie mogli odwiedzić odnowioną dzięki funduszom projektowym salę SU i obejrzeć filmik z Dni Otwartych II LO, podczas których samorząd promował swoją działalność wśród uczniów szkół podstawowych. 

Dzień SU połączyliśmy z Dniem Tosta, dzięki czemu uczniowie II LO mogli spróbować pysznych tostów świeżo przygotowanych przez członków samorządu. 

Zobaczcie, co się działo! FILM - filmik autorstwa Zuzi Tomasiak z kl. II d. 

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.