Uczniowie IIIb na spotkaniu z p. Piotrem Markowskim

Uczniowie IIIb na spotkaniu z p. Piotrem Markowskim_1

25 maja br. uczniowie klasy IIIB uczestniczyli w spotkaniu z panem Piotrem Markowskim – specjalistą ds. edukacji Poleskiego Parku Narodowego.

Prelegent przygotował dla uczniów prezentację multimedialną, przedstawiającą bioróżnorodność Równiny Łęczyńsko – Włodawskiej. Uczestnicy spotkania mieli okazję usłyszeć wiele ciekawych informacji, dotyczących chronionych gatunków.

Dni Otwarte w II LO

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie z przyjemnością zaprasza na Dni Otwarte, które odbędą się w dniach 29-30 maja 2023 r., w godzinach 8.30-11.00 w siedzibie II LO (ul. Lubelska 68).

Zapraszamy!!!

Konkurs Matematyczny Kangur

W marcu odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur.

Miło nam ogłosić, że BARDZO DOBRY osiągnął Jakub Ścierzyński z kl. IVg (opiekun p. Elżbieta Warszawska) oraz Krzysztof Domiński z kl. IIIa (opiekun p. Ewa Biernacka)

WYRÓŻNIENIA otrzymali: Gabriela Kopeć z kl. Ig (opiekun p. Elżbieta Warszawska), Wiktor Opolski z kl. Ia (opiekun p. Ewa Biernacka), Juliusz Baran z kl. IIa (opiekun p. Ewa Biernacka), Michał Czerski z kl. IVh (opiekun p. Elżbieta Warszawska)

Uczniowie ci otrzymali nagrody książkowe (za wyróżnienie) oraz nagrody książkowe i nagrody rzeczowe za bardzo dobry wynik.

Gratulujemy nagrodzonym!

Stołówka Szkolna

 Cena obiadów za miesiąc czerwiec 2023 wynosi 77,00 zł

Wpłaty należy dokonać do 31 maja 2023 r. do godz. 1500

tylko i wyłącznie na konto:

Bank PKO BP SA 44 1020 3206 0000 8502 0108 7675

W tytule płatności należy wpisać: obiady za: imię i nazwisko, klasę ucznia

Obiady wykupujemy na całe tygodnie, nie na wybrane dni (chyba, że indywidualnie wyjaśniono sytuację z wychowawcą).

Warunkiem odliczenia kwoty za obiady są:

- zgłoszenie nieobecności w szkole przed godz. 8.00 danego dnia

- zwrot numerków obiadowych do wychowawcy

W przeciwnym razie nie będzie odliczenia kosztu obiadu (zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej szkoły).

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.