Perła Azji Centralnej, czyli wirtualna podróż uczniów II LO do Uzbekistanu

Perła Azji Centralnej, czyli wirtualna podróż uczniów II LO do Uzbekistanu_1

Fascynaci dalekich wypraw z II LO już po raz kolejny w tym roku odbyli wirtualną podróż do kraju, który jawi się jako bardzo odległy i egzotyczny. Dnia 28 kwietnia 2021 roku uczniowie klas 1d i 1a, z inicjatywy nauczycielki geografii, pani Katarzyny Płaszczewskiej, uczestniczyli w spotkaniu online zorganizowanym na platformie Teams. Warsztaty  dotyczyły perły Azji Centralnej, czyli Uzbekistanu,  państwa położonego na Szlaku Jedwabnym, które może poszczycić się średniowiecznymi miastami, a także rozległymi pustyniami i wielbłądami. Spotkanie przybliżające ten zakątek ziemi poprowadził  pan Krystian Pachucki-Włosek,  przewodniczący Koła Naukowego Eurazja Uniwersytetu Jagiellońskiego, pasjonat krajów Wschodu oraz współautor książki „Kirgistan. Oblicza transformacji”. Możemy go usłyszeć również w radio, gdzie często gości opowiadając o przemianach społeczno-politycznych zachodzących w krajach Azji Centralnej.

Czytaj więcej: Perła Azji Centralnej, czyli wirtualna podróż uczniów II LO do Uzbekistanu

Matura 2021

Matura 2021_13

We wtorek 4 maja o godzinie 09:00 rozpoczął się maraton maturalny. 128 absolwentów naszego liceum przystąpiło do pierwszego sprawdzianu: obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na napisanie sprawdzianu mają 170 minut.

Czytaj więcej: Matura 2021

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja_1

Witaj majowa jutrzenko,

świeć polskiej krainie,
uczcimy Ciebie piosenką,

która w całej Polsce słynie.
Witaj Maj, Trzeci Maj, u Polaków błogi raj!

Od uchwalenia Konstytucji 3 maja upłynęło 230 lat. Co zatem, sprawiło, że po dziś dzień świętujemy to wydarzenie?

Konstytucja 3 maja – uchwalona została w 1791 roku. Szczególną rolę w przygotowaniu konstytucji odegrali: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj.

Konstytucja przetrwała niestety tylko czternaście miesięcy, a święto trzeciomajowe było obchodzone do czasów ostatniego rozbioru. Mimo represji ze strony zaborców patriotyczna część społeczeństwa polskiego obchodziła kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pod koniec XIX wieku w Galicji obchody te przybierały doniosły charakter. W ciągu długich dziesięcioleci niewoli narodowej była ona jednym z najważniejszych symboli pobudzających do walki o odrodzenie bytu narodowego.

Czytaj więcej: 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

ŻEGNAMY MATURZYSTÓW

Galeria

Miło mi poinformować, że wszyscy uczniowie klas III zostali sklasyfikowani i ukończyli szkołę.

8 osób ukończyło II LO z wyróżnieniem. Są to:

KLASA III A - Michał Muzyka i Natalia Rączka
KLASA III B – Anna Lipska
KLASA III C – Zuzanna Jabłońska
KLASA III D – Julia Bilska i Anna Aftyka
KLASA III E – Konrad Guz i Zuzanna Tchórz

 

Najlepszy wynik uzyskał uczeń klasy III A – Michał Muzyka – średnia ocen 5,41 zachowania wzorowe.

GRATULUJĘ sukcesów UCZNIOM,  ich Rodzicom i Nauczycielom.
DZIĘKUJĘ
wszystkim, którzy przez ostatnie 3 lata reprezentowali naszą szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach.  Dziękuję za pracę w SU, Azymucie, Klubie Europejskim, Scenie 44, wolontariacie i za wszystkie inne działania.

Dziękuję Wam, że wybraliście nasze liceum, aby tu realizować swoje plany edukacyjne. Przez ostatnie 3 lata godnie reprezentowaliście II LO, promując nie tylko szkołę, ale i nasze miasto. Dziękuję za wrażliwość, empatię, odpowiedzialność.

Dziękuję serdecznie Rodzicom Maturzystów  za owocną współpracę, obecność w życiu społeczności naszej szkoły, wsparcie finansowe.  Życzę Państwu, abyście mogli być świadkami sukcesów  swoich dzieci. Wspierajcie ich Państwo w ich wyborach, otoczcie opieką w tym  wyjątkowo trudnym  czasie.

Drodzy Maturzyści,

jestem dumna z Was i Waszej postawy, jaką się wykazujecie.
Życzę Wam sukcesów na maturze i w życiu osobistym.
Jestem przekonana, że wszyscy dostaniecie się na wybrane kierunki studiów. Będziecie realizować swoje marzenia. Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się osobiście na maturze. Wierzę, że jesteście do niej bardzo dobrze przygotowani. Wykorzystajcie właściwie  dodatkowy czas, jaki macie teraz, aby później cieszyć się sukcesem. Bądźcie ciekawi świata, otwarci na drugiego człowieka. Jednocześnie wykażcie się odpowiedzialnością za siebie i innych, dojrzałością.

Mam nadzieję, że pobyt w murach naszej szkoły był dla Was czasem radości. To tu spotykaliście nowych kolegów, przyjaciół, sympatie. Życzę Wam, aby te znajomości przetrwały na dłużej. Ukończenie szkoły jest zamknięciem ważnego etapu edukacyjnego, ale też początkiem nowego. Mam nadzieję, że lepszego w innej „normalnej” rzeczywistości.

Bardzo mi przykro, że nie mogę osobiście pogratulować Wam sukcesów - uścisnąć dłoń, wręczyć nagrody.  Ze względu na stan epidemii świadectwa możecie odbierać tylko z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i w/g określonego harmonogramu. Dziękuję, że ich wydawanie przebiega tak sprawnie. Dzieje się tak dzięki Waszej odpowiedzialności oraz zaangażowaniu wychowawców.
Dziś, w imieniu własnym  i  całego grona pedagogicznego życzę Wam zdrowia, proszę o dalsze zdyscyplinowanie i odpowiedzialność. 

Serdecznie pozdrawiam.
Halina Zdunek
Dyrektor II LO

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.