Stołówka szkolna

 Cena obiadów za miesiąc listopad wynosi 104,50 zł

Wpłata należy dokonać od 20 do 27 października 2021 r. do godz. 1500

tylko i wyłącznie na konto:

Bank PKO BP SA 44 1020 3206 0000 8502 0108 7675

W tytule płatności należy wpisać: obiady za: imię i nazwisko, klasę ucznia