Stołówka szkolna

 Cena obiadów za miesiąc maj wynosi 93,50 zł

Wpłaty należy dokonać od 25 kwietnia do 5 maja 2022 r. do godz. 1500

tylko i wyłącznie na konto:

Bank PKO BP SA 44 1020 3206 0000 8502 0108 7675

W tytule płatności należy wpisać: obiady za: imię i nazwisko, klasę ucznia