Stołówka szkolna

 Cena obiadów za miesiąc grudzień wynosi 88,00 zł

Wpłaty należy dokonać od 20 do 26 listopada 2021 r. do godz. 1500

tylko i wyłącznie na konto:

Bank PKO BP SA 44 1020 3206 0000 8502 0108 7675

W tytule płatności należy wpisać: obiady za: imię i nazwisko, klasę ucznia

Osoby, które nie skorzystały z obiadów w miesiącach ubiegłych (nauczanie zdalne, L4 i inne) odliczają koszt obiadów odwołanych.

Koszt 1 obiadu - 5,50 zł