Rada Rodziców w II LO

Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie

KONTO RADY RODZICÓW
Nr konta:
Bank Spółdzielczy w Lubartowie
17 8707 0006 0014 4065 3000 0001
NIP 714-16-77-234