Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Rodzice,

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 100 zł. Prosimy o wpłatę na konto Rady Rodziców.

Wpłaty można dokonać również w bibliotece szkolnej.