Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Rodzice,

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 100 zł. Prosimy o wpłatę na konto Rady Rodziców.

Wpłaty można dokonać również w bibliotece szkolnej.