Skład Rady Rodziców 2021/2022

Prezydium Rady Rodziców II LO w Lubartowie w roku szkolnym 2021/2022:

Urszula Skrzypiec - przewodnicząca

Robert Komorowski - z-ca przewodniczącego

Katarzyna Mazurek - sekretarz

Joanna Olek - skarbnik

Krzysztof Skrzypiec - komisja rewizyjna

Iwona Żelazek - komisja rewizyjna

Beata Hanuszek - członek

Magda Serwin - członek

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

I A Krzysztof Skrzypiec

I B Wojciech Bielowski

IC Beata Hanuszek?

II A Edyta Małyska

II B Katarzyna Mazurek

II C Tomasz Wierzchoń

II D Joanna Olek

III A Agnieszka Siwek

III B Robert Komorowski

III C Agnieszka Tkacz

III D Iwona Żelazek

III E Agnieszka Strachowska

III F Anna Szczepaniak

III G Urszula Skrzypiec

III H Honorata Wasil

III I Magda Serwin

III J Zofia Różyk