Skład Rady Rodziców 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców II LO w Lubartowie w roku szkolnym 2022/2023:

Urszula Skrzypiec - przewodnicząca

Katarzyna Mazurek - z-ca przewodniczącej

Emilia Domańska - sekretarz

Wioletta Andrzejkiewicz-Kopciuch - skarbnik

Magdalena Paprocka - komisja rewizyjna

Ewa Lipert - komisja rewizyjna

Bogdana Dragni-Woźniak - członek

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

I A) Rafał Mysiakowski

I B) Ewa Lipert

I C) Agnieszka Krasucka

I D) Bogdana Dragni-Woźniak

I E) Iwona Kopeć

I F) Magdalena Czajka

I G) Marta Jakubowska

I H) Agnieszka Poździk

I i) Monika Olek

I J) Magdalena paprocka

I K) Emilia Domańska

II A) Krzysztof Skrzypiec

II B) Wojciech Bielawski

II C) Justyna Michalik

III A) Emilia Kowalska

III B) Katarzyna Mazurek

III C) Agnieszka Korsacka

III D) Joanna Olek

IV G) Urszula Skrzypiec

IV H) Honorata Wasil

IV i) Wioletta Andrzejkiewicz-Kopciuch

IV J) Elżbieta Praszczak