Rada Rodziców w II LO

Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie

KONTO RADY RODZICÓW
Nr konta:
Bank Spółdzielczy w Lubartowie
17 8707 0006 0014 4065 3000 0001
NIP 714-16-77-234

Skład Rady Rodziców 2021/2022

Prezydium Rady Rodziców II LO w Lubartowie w roku szkolnym 2021/2022:

Urszula Skrzypiec - przewodnicząca

Robert Komorowski - z-ca przewodniczącego

Katarzyna Mazurek - sekretarz

Joanna Olek - skarbnik

Krzysztof Skrzypiec - komisja rewizyjna

Iwona Żelazek - komisja rewizyjna

Beata Hanuszek - członek

Magda Serwin - członek

Czytaj więcej: Skład Rady Rodziców 2021/2022

Informacje o ubezpieczeniu 2021/2022

Przypominamy, że rodzice ubezpieczają dzieci od NNW we własnym zakresie, w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Informacje o ubezpieczeniu

Przykładowe oferty: