Prezydium Rady Rodziców w II LO w roku szkolnym 2021/2022

Urszula Skrzypiec - przewodnicząca

Robert Komorowski - z-ca przewodniczącego

Katarzyna Mazurek - sekretarz

Joanna Olek - skarbnik

Krzysztof Skrzypiec - komisja rewizyjna

Iwona Żelazek - komisja rewizyjna

Beata Hanuszek - członek

Magda Serwin - członek

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Rodzice,

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 100 zł. Prosimy o wpłatę na konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Lubartowie

Konto nr 17 8707 0006 0014 4065 3000 0001

Wpłaty można dokonać również w bibliotece szkolnej.

Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie

Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie

KONTO RADY RODZICÓW
Nr konta:
Bank Spółdzielczy w Lubartowie
17 8707 0006 0014 4065 3000 0001
NIP 714-16-77-234

 

Informacje o ubezpieczeniu

Przypominamy, że rodzice ubezpieczają dzieci od NNW we własnym zakresie, w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.
 
Przykładowe oferty: