Pozdrowienia z Kőszeg!

Pozdrowienia z Kőszeg!_4

Grupa młodzieży z naszej szkoły realizuje na Węgrzech międzynarodowy projekt wymiany. W Kőszeg pod granicą z Austrią przygotowywany jest spektakl  „Wojna nie ma w sobie nic z teatru”. Projekt finansowany jest z Funduszu Grupy Wyszehradzkiej V4.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE w sprawie naboru do grupy realizującej projekt: „Wojna nie ma w sobie nic z teatru…”

W najbliższy czwartek (27 listopada) o godzinie 15:00 w sali 117 odbędzie się spotkanie rekrutacyjne do realizowanego w naszej szkole projektu międzynarodowej wymiany młodzieży, finansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Biorą w nim udział szkoły z Polski (II LO w Lubartowie) i Węgier (Koszeg).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt realizowany będzie od października 2022  do maja 2023 roku i zakłada dwie wymiany młodzieży. Pierwszy etap to wyjazd na Węgry w dniach 14 – 19 listopada 2022 roku.

Druga część projektu odbędzie się w Polsce w marcu 2023 roku.

Grupa projektowa będzie liczyła 14 osób w wieku 15 – 19 lat.

Podczas rozmowy rekrutacyjnej opiekunowie projektu oceniać będą:

  • zainteresowania literackie kandydata;
  • znajomość twórczości Swietłany Aleksijewicz i innych twórców literatury pacyfistycznej;
  • zainteresowania teatralne i aktywność na tej płaszczyźnie;
  • stopień znajomości języka angielskiego;
  • doświadczenie w realizacji innych projektów międzynarodowych.

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie internetowej szkoły (zakładka: Projekt „Wojna nie ma w sobie nic z teatru…”) lub u opiekunów projektu, czyli p. Małgorzaty Machnikowskiej i p. Rafała Wrotkowskiego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Projekt "Wojna nie ma w sobie nic z teatru..."

Wojna nie ma w sobie nic z teatru…

to tytuł projektu, który realizowany będzie w roku szkolnym 2022/2023 w naszym liceum. Projekt sfinansowany zostanie przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. W działaniach wezmą udział uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie (Polska) oraz Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium w Kőszeg (Węgry).

Zdania realizowane będą w odniesieniu do obszaru 4. „Sztuka i kultura”. Zaangażowana zostanie młodzież w wieku 15 – 19 lat (liceum ogólnokształcące). Celem działań będzie przygotowanie spektaklu teatralnego w językach polskim i węgierskim w oparciu o prozę Swietłany Aleksijewicz („Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”, „Cynkowi chłopcy”) oraz innych tekstów będących protestem wobec wojny.

Czytaj więcej: Projekt "Wojna nie ma w sobie nic z teatru..."