Temperament

Jeżeli uzyskałeś najwięcej punktów w grupie I:

Najbardziej pasującym do Ciebie typem osobowości jest Towarzyski sangwinik

 Towarzyski sangwinik to optymista. Potrafi przyciągać do siebie ludzi, jest emocjonalny i wylewny, entuzjastyczny i spontaniczny, ma duże poczucie humoru. Gadatliwy, ciekawy, jest dobrym narratorem i urodzonym aktorem. Żyje raczej dniem dzisiejszym niż tym co było lub będzie. Jest duszą towarzystwa i tak gdzie przebywa wnosi radość. Nie chowa urazy, lubi komplementy, szybko przeprasza. W pracy ochotnik, inicjuje nowe formy aktywności, jest twórczy, tryska energią i entuzjazmem. Potrafi sprawiać bardzo dobre wrażenie, posiada umiejętności pobudzania innych do współpracy.

 Powinien pracować w środowisku wymagającym zmiennych form aktywności, pozbawionym konieczności wykonywania zadań rutynowych. Dobrze będzie czuł się w pracy wymagającej inicjatywy, twórczego rozwiązywania wielu problemów, wymagającej szybkiego podejmowania decyzji. Powinna to być praca zapewniająca szerokie kontakty z ludźmi. Jest prawdopodobne, że towarzyski sangwinik nie będzie zadowolony z pracy wymagającej posługiwania się liczbami, wykresami, wymagającej dokładności, staranności i skrupulatności.

 Przykładowe zawody: instruktor kulturalno oświatowy, pilot wycieczek turystycznych, akwizytor, handlowiec, organizator przedsięwzięć reklamowych, stewardessa, aktor estradowy, śpiewak itd. Zawody niewskazane: księgowy, ekonomista, laborant chemiczny, dyrektor przedsiębiorstwa, prawnik itp.

 Jeżeli uzyskałeś najwięcej punktów w grupie II:

 Najbardziej pasującym do Ciebie typem osobowości jest Energiczny choleryk

 Energiczny choleryk to optymista, człowiek czynu, nastawiony na działania i kierowanie, jest urodzonym przywódcą, dynamiczny i aktywny ujawnia silną wolę i zdecydowanie. Wśród ludzi wzbudza zaufanie i respekt. Często pracuje dla potrzeb grupy, przewodzi i organizuje. Preferuje pracę, którą może sam zorganizować, szybkość działania, realizację jasno sprecyzowanych celów, jest szybki w działaniu. Potrafi rozdzielać pracę, koncentrować uwagę zespołu na wydajności. Lubi przewodzić i organizować prace innym. Powinien pracować w środowisku stwarzającym duże możliwości samodzielnego organizowania pracy sobie i innym. Środowiskiem niewskazanym będzie każda praca rutynowa, wymagająca jedynie wykonywania poleceń, nie otwierająca możliwości realizowania własnych pomysłów.

 Przykładowe zawody: przedsiębiorca, dyrektor przedsiębiorstwa, inżynier w przemyśle i budownictwie, manager, handlowiec, prawnik, dziennikarz, ordynator oddziału szpitalnego, reżyser, policjant.

Zawody niewskazane: księgowy, pracownik biurowy, analityk chemiczny, farmaceuta.

Jeżeli uzyskałeś najwięcej punktów w grupie III: Najbardziej pasującym do Ciebie typem osobowości jest Perfekcyjny melancholik

Perfekcyjny melancholik to myśliciel, idealista i pesymista. Nastawiony na zadania i analizowanie. Przejawia zdolności artystyczne, jest wyczulony na piękno, muzykalny. Cechuje go duża wrażliwość na potrzeby innych, skłonność do poświęcania się, sumienność. Ostrożnie dobiera przyjaciół, ale jest wobec nich wierny i ofiarny. Raczej woli pozostawać w cieniu, będzie więc unikał publicznych wystąpień i zwracania na siebie uwagi. Jeśli jest obdarzony inteligencją to potrafi łatwo rozwiązywać problemy, znajdować twórcze rozwiązania i tego będzie oczekiwał od swojej pracy. Lubi wykresy, schematy, wykazy i liczby. Z łatwością podporządkowuje się regulaminom, dużą wagę przywiązuje do szczegółów, jest wytrwały i dokładny, uporządkowany zorganizowany, zawsze musi dokończyć to, co zaczął. Powinien pracować w środowisku nie wymagającym zmiennych form aktywności, szybkich działań, powinna to być praca nie wymagająca częstych kontaktów z ludźmi, publicznych wystąpień, zwracania na siebie uwagi.

Przykładowe zawody: ekonomista, księgowy, notariusz, konserwator zabytków, bibliotekarz, archeolog, meteorolog, farmaceuta.

 Zawody niewskazane: aktor, akwizytor, manager, handlowiec, prawnik, makler giełdowy, sekretarka.

Jeżeli uzyskałeś najwięcej punktów w grupie IV: Najbardziej pasującym do Ciebie typem osobowości jest Spokojny flegmatyk

Spokojny flegmatyk to pesymista i obserwator. Nastawiony na relacje z ludźmi. Jest spokojny, chłodny, opanowany, zrównoważony i cierpliwy, cichy a przy tym dowcipny. Powściągliwy w wyrażaniu emocji, które skrywa głęboko. Życzliwy, uprzejmy, potrafi poświęcić dużo czasu sprawie czy człowiekowi. W kontaktach z ludźmi uprzejmy, pogodny, lubi obserwować ludzi. Potrafi współczuć i otaczać troską. Potrafi pośredniczyć w rozwiązywaniu problemów, potrafi znajdować proste wyjścia. Preferuje pracę nie wymagającą pośpiechu i tempa, nastawioną na kontakty z ludźmi, pomaganie i rozwiązywanie problemów, nie wymagającą podejmowania szybkich decyzji, przemieszczania się. Jest solidny uprzejmy i pogodny, potrafi słuchać. Powinien podejmować zadania wymagające dokładności, skrupulatności i drobiazgowych analiz, rozwiązywania psychologicznych i naukowych problemów. Dobrze, gdy oczekuje się od niego pracy nastawionej na kontakt z drugim człowiekiem.

Przykładowe zawody: socjolog, psycholog kliniczny, pracownik naukowy, pisarz, kustosz w muzeum, bibliotekarz, krytyk literacki.

 Zawody niewskazane: akwizytor, manager, pilot wycieczek turystycznych, sprzedawca, handlowiec, policjant, dyrektor przedsiębiorstwa, kurator sądowy, wychowawca w zakładzie karnym, itp.

 

KWESTIONARIUSZ TEMPERAMENTU wg Florence Littauer

 Przeczytaj poniższe cechy osobowości i wybierz zaznaczając „x” jedną z czterech podanych w kolejnych rzędach. Następnie zsumuj liczbę wybranych cech w poszczególnych kolumnach.

L.P.

GRUPA I

 

GRUPA II

 

GRUPA III

 

GRUPA III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

żywy

 

przedsiębiorczy

 

analityczny

 

elastyczny

 

                 

2.

wesoły

 

przekonywujący

 

wytrwały

 

spokojny

 

3.

lgnie do ludzi

 

o silnej woli

 

skłonny do

 

ugodowy

 

 

 

 

 

 

poświęceń

 

 

 

4.

urzekający

 

rywalizujący

 

delikatny

 

opanowany

 

5.

pokrzepiający

 

zaradny

 

pełen szacunku

 

powściągliwy

 

6.

pełen zapału

 

samodzielny

 

wrażliwy

 

niewymagający

 

7.

promotor

 

nastawiony na

 

planujący

 

cierpliwy

 

 

 

 

sukces

 

 

 

 

 

8.

spontaniczny

 

pewny

 

zorganizowany

 

nieśmiały

 

9.

optymista

 

szczery

 

uporządkowany

 

uprzejmy

 

10.

dowcipny

 

autorytatywny

 

wierny

 

życzliwy

 

11.

czarujący

 

odważny

 

drobiazgowy

 

dyplomatyczny

 

12.

pogodny

 

pewny siebie

 

kulturalny

 

stały

 

13.

inspirator

 

niezależny

 

idealista

 

nieszkodliwy

 

14.

wylewny

 

stanowczy

 

głęboki

 

cięty

 

15.

towarzyski

 

działacz

 

meloman

 

rozjemca

 

16.

rozmowny

 

nieustępliwy

 

grzeczny

 

tolerancyjny

 

17.

energiczny

 

przywódca

 

lojalny

 

słuchacz

 

18.

ujmujący

 

szef

 

organizator

 

zadowolony

 

19.

popularny

 

pracowity

 

perfekcjonista

 

sympatyczny

 

20.

żywotny

 

śmiały

 

taktowny

 

zrównoważony

 

21.

buńczuczny

 

apodyktyczny

 

wstydliwy

 

chłodny

 

22.

niezdyscyplinowany

 

beznamiętny

 

pamiętliwy

 

apatyczny

 

23.

powtarzający się

 

oporny

 

obraźliwy

 

małomówny

 

24.

zapominalski

 

zuchwały

 

kapryśny

 

lękliwy

 

25.

wtrącający się

 

niecierpliwy

 

niepewny

 

niezdecydowany

 

26.

niestały

 

skryty

 

niepopularny

 

odludek

 

27.

chaotyczny

 

twardogłowy

 

wybredny

 

ociągający się

 

28.

na wszystko

 

megaloman

 

pesymista

 

bezbarwny

 

 

pozwala

 

 

 

 

 

 

 

29.

złośnik

 

dyskutant

 

wyobcowany

 

niemający celu

 

30.

naiwny

 

denerwujący

 

nastawiony

 

nonszalancki

 

 

 

 

 

 

negatywnie

 

 

 

31.

lizus

 

pracoholik

 

izolujący się

 

zatroskany

 

32.

gadatliwy

 

nietaktowny

 

przewrażliwiony

 

bojaźliwy

 

33.

niezorganizowany

 

dominujący

 

przygnębiony

 

sceptyk

 

34.

niestały

 

nietolerancyjny

 

zamknięty w sobie

 

obojętny

 

35.

bałaganiarz

 

manipulant

 

nastrojowy

 

mamrot

 

36.

próżny

 

uparty

 

nieufny

 

powolny

 

37.

donośny

 

pyszałek

 

samotnik

 

leniwy

 

38.

roztargniony

 

zapalczywy

 

podejrzliwy

 

niemrawy

 

39.

niespokojny

 

pochopny

 

mściwy

 

dystansujący się

 

40.

zmienny

 

przebiegły

 

krytykant

 

ugodowiec

 

 

Razem:

 

Razem:

 

Razem:

 

Razem: