„Jestem za mądry na dopalacze”

„Jestem za mądry na dopalacze”_10

W dniach 20 i 21 stycznia 2022 r. w II Liceum Ogólnokształcącym odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów pt. „Jestem za mądry na dopalacze”. Zajęcia te prowadzili terapeuci z Akademii Pozytywnej Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Krakowa.

Uczniowie podczas spotkań zostali wprowadzeni w temat związany z zagrożeniem, jakie niesie za sobą sięganie po dopalacze czyli różnorodne, trujące substancje, które mogą doprowadzić do uszkodzeń, chorób a także do śmierci. Alkohol, papierosy, narkotyki i inne środki odurzające to substancje po które czasami sięgają młodzi ludzie kiedy mają problemy. Dlatego niezwykle ważne jest, aby rozmawiać z młodzieżą o problemach związanych z uzależnieniami. Zwiększanie wiedzy uczniów o konsekwencjach sięgania po używki oraz rozwój ich umiejętności w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, pozwolą zapobiegać sięganiu po używki. Dlatego też na zajęciach  starano się wspomóc młodzież w wykształceniu odpowiedniej postawy wobec substancji psychoaktywnych.