WAT patronem naukowym II LO

ALBUM
POROZUMIENIE

Publikacja lubartowiak.com.pl
Publikacja lubartow.pl
Publikacja lubartow24.pl
Publikacja facebook.com.pl

II LO zostało objęte kolejną opieką naukową i dydaktyczną ze strony wyższej uczelni. Z inicjatywy dyrekcji naszego liceum, dnia 27 listopada 2017 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, reprezentowaną przez płk dr hab. inż. Tadeusza Szczurka - JM Rektora - Komendanta WAT a Gminą Miasto Lubartów, reprezentowaną przez mgr inż. Janusza Bodziackiego Burmistrza Miasta Lubartów oraz II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie, reprezentowanym przez mgr Halinę Zdunek dyrektora II LO.

Czytaj więcej: WAT patronem naukowym II LO