WAT patronem naukowym II LO

ALBUM
POROZUMIENIE

Publikacja lubartowiak.com.pl
Publikacja lubartow.pl
Publikacja lubartow24.pl
Publikacja facebook.com.pl

II LO zostało objęte kolejną opieką naukową i dydaktyczną ze strony wyższej uczelni. Z inicjatywy dyrekcji naszego liceum, dnia 27 listopada 2017 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, reprezentowaną przez płk dr hab. inż. Tadeusza Szczurka - JM Rektora - Komendanta WAT a Gminą Miasto Lubartów, reprezentowaną przez mgr inż. Janusza Bodziackiego Burmistrza Miasta Lubartów oraz II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie, reprezentowanym przez mgr Halinę Zdunek dyrektora II LO.

Delegację z Lubartowa przyjął w Sali Rycerskiej płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek Rektor-Komendant WAT. W spotkaniu uczestniczyli prorektor ds. studenckich WAT dr hab. inż. Marzena Tykarska prof. WAT, mgr inż. Janusz Bodziacki Burmistrz Miasta Lubartów, dr Ewa Sędzimierz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Lubartów, mgr Halina Zdunek Dyrektor II LO, mgr Ewa Biernacka - nauczyciel matematyki w II LO, rzecznik prasowy WAT.
Duże zainteresowanie wzbudziła przedstawiona przez płk mgr inż. Wiesława Szczygielskiego prezentacja potencjału naukowo-dydaktycznego uczelni. Omówiono możliwości i warunki współpracy stron, podkreślając wypływające z nich korzyści dla uczniów II LO.
W ramach współpracy WAT deklaruje:
1. objęcie Liceum patronatem naukowym;
2. prowadzenie przez nauczycieli akademickich zajęć pokazowych w Liceum;
3. współpracę z nauczycielami Liceum w tym udzielanie konsultacji i pomoc w doborze treści programowych;
4. współorganizowanie konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym dla uczniów Liceum (olimpiady, sesje, festiwale nauki, dni otwarte);
5. współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych;
6. zapraszanie uczniów klas maturalnych do udziału w pracach uczelnianych kół naukowych;
7. utworzenie na stronie internetowej WAT połączeń ze stroną Liceum;
8. dostarczanie prasy wydawanej przez WAT oraz publikacji o charakterze naukowym, które mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym w Liceum.
Pracownicy naukowo -dydaktyczni sześciu wydziałów WAT przygotowali bogatą ofertę wykładów i praktycznych warsztatów skierowanych do uczniów II LO. Będą one mogły być przeprowadzanie w szkole lub w Akademii.
Dzięki współpracy z WAT II LO poszerzyło swoją ofertę edukacyjną. Akademia ze względu na swój prestiż od lat cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów miejskiego liceum.
Umowa o współpracy uwzględnia także zobowiązania szkoły do propagowania oferty studiów w Akademii oraz udziału w uroczystościach organizowanych przez strony.
Prezentacja bazy laboratoryjnej Wydziału Cybernetyki Laboratorium Zobrazowania Wieloformatowego oraz Symulacji Rozszerzonej a także Wydziału Mechanicznego Instytutu Budowy Maszyn zakończyła wizytę przedstawicieli Lubartowa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Już w grudniu uczniowie II LO wezmą udział w organizowanym przez WAT Konkursie Matematycznym im. gen. Sylwestra Kaliskiego.
Warto przypomnieć, że II LO współpracuje także ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.