Wizyta podchorążych WAT w II Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie

Wizyta podchorążych WAT w II Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie_6
 

W poniedziałek 11 marca 2019 roku gościliśmy w naszej szkole podchorążych z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Przedstawili oni uczniom klas matematyczno-fizycznych ofertę dydaktyczną uczelni i omówili warunki, jakie powinien spełniać kandydat na studenta WAT-u . Zainteresowani mogli skorzystać z ulotek i folderów promocyjnych.

Galeria

Czytaj więcej: Wizyta podchorążych WAT w II Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie

Z wizytą na WAT w Warszawie i na Politechnice Warszawskiej

Z wizytą na WAT w Warszawie i na Politechnice Warszawskiej_1
Już od roku II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie objęte jest patronatem przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Dzięki tej współpracy uczniowie naszej szkoły mogą m.in. uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez kadrę naukową WAT. Wizyta na tej uczelni była głównym celem wyjazdu, który został zorganizowany dnia 24 października 2018r. dla grupy 46 uczniów klas matematyczno-fizycznych.

Naukowcy uczniom, czyli wykłady na WAT w Warszawie

Galeria

W listopadzie 2017 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego a Gminą Miasto Lubartów oraz II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie. Od tego czasu wzajemne kontakty między naszymi instytucjami zwiększyły się w zakresie wspierania przedsięwzięć służących popularyzacji nauki, prowadzenia pokazowych zajęć dydaktycznych oraz promowania WAT i jej oferty dydaktycznej wśród uczniów II LO oraz w środowisku lokalnym.

Czytaj więcej: Naukowcy uczniom, czyli wykłady na WAT w Warszawie

WAT patronem naukowym II LO

ALBUM
POROZUMIENIE

Publikacja lubartowiak.com.pl
Publikacja lubartow.pl
Publikacja lubartow24.pl
Publikacja facebook.com.pl

II LO zostało objęte kolejną opieką naukową i dydaktyczną ze strony wyższej uczelni. Z inicjatywy dyrekcji naszego liceum, dnia 27 listopada 2017 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, reprezentowaną przez płk dr hab. inż. Tadeusza Szczurka - JM Rektora - Komendanta WAT a Gminą Miasto Lubartów, reprezentowaną przez mgr inż. Janusza Bodziackiego Burmistrza Miasta Lubartów oraz II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie, reprezentowanym przez mgr Halinę Zdunek dyrektora II LO.

Czytaj więcej: WAT patronem naukowym II LO