Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

17 grudnia 2015 r. w II LO odbyło się spotkanie upamiętniające Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony corocznie 10 grudnia, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 r.

Galeria

Dzień ten poświęcony jest orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. W ramach wymiany patronackiej w naszej szkole odbyły się wykłady prowadzone przez dr Agnieszkę Rybczyńską z Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w których uczestniczyli uczniowie klasy II i III G. Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z Genezę Praw Człowieka oraz problemem ich naruszalności w historii, jak i w dzisiejszych czasach. Przedstawione zostały również liczne organizacje, które bronią powszechnych praw człowieka, m.in. Rada Europy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie czy też Amnesty International. Dzięki wykładom licealiści dowiedzieli się czym rzeczywiście są prawa człowieka oraz w jaki sposób każdy z nas jest w stanie ich bronić. Całość projektu została ukazana również ze strony prawnej, co na pewno wzbudziło zainteresowanie klas europejsko-prawnych II LO. Dodatkowo uczniowie mogli dowiedzieć się więcej na temat Wydziału Stosunków Międzynarodowych, jego funkcjonowania i poruszanych tematów, które nieustannie wiążą się z tematem ochrony praw człowieka.