II LO w Instytucie Historii

Dnia 22 marca 2016 r. w II LO miało miejsce spotkanie uczniów klasy II G z wykładowcami Instytutu Historii UMCS w Lublinie.

Dr hab. Mariusz Ausz oraz dr Dariusz Sawczuk zaprezentowali klasie europejsko-prawnej kierunki, jakie oferuje wydział humanistyczny UMCS, a dodatkowo niektóre z nich zostały dokładnie omówione, np. historia, turystyka historyczna, archiwistyka czy też zarządzanie dokumentacją współczesną. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się również o licznych wymianach międzynarodowych, które są przeprowadzane w trakcie studiów, m.in. ERASMUS czy CEEPUS. Wydział Humanistyczny organizuje także wiele zajęć dodatkowych dla studentów, którzy pragną poszerzać swoje umiejętności w innych dziedzinach. Bardzo aktywnie działa przede wszystkim Koło Dziennikarskie Studentów Wydziału Humanistycznego UMCS, Koło Metodologiczne Historyków UMCS czy też Koło Naukowe Amatorów Antyku. Uczniowie klasy II G na pewno zapamiętają tak wartościowe spotkanie, bo już za rok będą musieli sami wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie kierunek studiów.