Uczniowie z II LO zwycięzcami IX Debaty Politologicznej

Uczniowie z II LO zwycięzcami IX Debaty Politologicznej _5
 

29 marca 2019 r. uczniowie klasy II G: Adrian Antoniak, Jakub Bobiarski, Łukasz Dybała i Maciej Zarzycki wzięli udział i zwyciężyli  w IX Debacie Politologicznej organizowanej przez Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Galeria


Debata Politologiczna została zainicjowana na Wydziale Politologii UMCS w 2011 roku w celu upowszechnienia debaty oksfordzkiej jako metody prowadzenia dyskusji, pogłębiania wiedzy, merytorycznej argumentacji wypowiedzi oraz otwartości na poglądy drugiej strony w zakresie problematyki społecznej współczesnego świata. Warto dodać, że udział uczniów naszej szkoły w tym akademickim wydarzeniu wiąże się z patronatem, jaki sprawuje Wydział Politologii UMCS nad uczniami klas prawniczych z II LO.

Sama forma debaty oksfordzkiej polega na uargumentowaniu danej tezy przez czteroosobową drużynę, w której każdy mówca ma określone zadanie. Pierwszy mówca nakreśla temat i przedstawia tezę, drugi podaje argumenty, trzeci odnosi się do wypowiedzi oponentów i podaje kontrargumenty, a czwarty podsumowuje stanowisko swojej grupy. O tym, czy drużyna będzie propozycją czy opozycją uczestnicy dowiadują się dopiero na 10 minut przed rozpoczęciem debaty w wyniku losowania.
W pojedynku półfinałowym nasza drużyna miała za zadnie udowodnić, że warto jest uczestniczyć w wyborach. Jednogłośnym werdyktem jury wskazało 3:0 dla nas. W pojedynku finałowym naszej drużynie przypadła rola opozycji i musieliśmy udowodnić, że skuteczna ochrona środowiska jest możliwa przede wszystkim na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, a nie tylko globalnym. Po burzliwej debacie i naradzie sędziowskiej, jury werdyktem 2:1 przyznało zwycięstwo naszej drużynie. Wręczenia nagród dokonał dr hab. Wojciech Ziętara, profesor nadzwyczajny UMCS i Prodziekan ds. studenckich Wydziału Politologii UMCS w Lublinie.
Udział w debacie przyczynił się do poszerzenia wiedzy na temat aktualnych problemów współczesnego świata, był okazją do rozwijania umiejętności prezentowania swoich poglądów na forum publicznym. Każdy z nas otrzymał informację zwrotną dotyczącą oceny naszych wystąpień. Uzyskaliśmy fachowe porady i wskazówki dotyczące komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Mogliśmy poczuć się jak uczestnicy prawdziwych debat telewizyjnych. Jesteśmy przekonani, że doświadczenia nabyte w tej debacie będą procentować w przyszłości.

Jakub Bobiarski, klasa IIg

Opiekunem młodzieży jest nauczyciel historii, pani Barbara Kukier.