Szkolny Klub Europejski na debacie politologicznej

Na zdjęciu: reprezentanci II LO – Piotr Guz, Tomasz Wiącek i Dawid Wójcik
z p. dziekan Wydziału Politologii prof. dr hab. Marią Marczewską – Rytko i opiekunem Konradem Pcianem

16 stycznia 2015 r. przedstawiciele Szkolnego Klubu Europejskiego „EUROSTOP” wzięli udział w V Debacie Politologicznej, zorganizowanej na Wydziale Politologii UMCS. W piątej edycji debat oksfordzkich uczniowie naszej szkoły mieli okazję dyskutować z młodzieżą z liceów z całego województwa lubelskiego. Tegoroczne debaty dotyczyły m.in. roli związków zawodowych, roli Trybunału Konstytucyjnego, terroryzmu międzynarodowego i procesów globalizacyjnych.

Więcej artykułów…

  1. Współpraca z uczelnią podpisana

Podkategorie