Patronat Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

3 marca 2014 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie dr Paweł Różański, pracownik Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wygłosił wykład „Miejsce survivalu we współczesnych sportach ekstremalnych”.

Galeria

Wykład dra Różańskiego, pracownika Zakładu Geografii Regionalnej i Turyzmu UMCS, odbył się w ramach współpracy II LO z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Wydział ten objął patronatem lubartowskie liceum w lutym tego roku, dotyczy głównie klas z rozszerzeniem programowym z geografii. Wzajemna współpraca, którą ze strony II LO nadzoruje nauczycielka geografii, Katarzyna Płaszczewska, obejmuje m. in. następujące działania: prowadzenie przez pracowników UMCS wykładów, zajęć warsztatowych oraz prezentacji multimedialnych z zakresu geografii, geoinformatyki, turystyki i rekreacji; udzielanie konsultacji naukowych dla nauczycieli i uczniów; umożliwianie korzystania z księgozbioru i zasobów dydaktycznych wydziału; prowadzenie zajęć terenowych dla uczniów; współpraca ze studentami w ramach kół zainteresowań, wycieczek, projektów, zajęć dodatkowych; udział uczniów w imprezach organizowanych przez wydział.

Umowa o współpracy z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej to kolejna umowa patronacka II LO z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Lubartowskie liceum prowadzi już od lat działania w ramach współpracy z Instytutem Filologii Polskiej, Instytutem Filologii Słowiańskiej, Wydziałem Politologii, Wydziałem Chemii i Instytutem Fizyki.