Wiatr zaklęty w skale

Galeria
Publikacja lubartow24.pl
Publikacja lubartowiak.com.pl
Publikacja tubalubartowa.pl

Dnia 19 kwietnia 2016 roku w ramach umowy patronackiej klasy Ie, IIc i IId miały okazję uczestniczyć w wykładzie dr Pawła Zielińskiego, pracownika Zakładu Geoekologii i Paleogeografii Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Tematem spotkania były procesy eoliczne z tajemniczym tytułem "Wiatr zaklęty w skale".

Celem prezentacji było wytłumaczenie młodzieży procesów rzeźbotwórczych związanych z działaniem wiatru na skałę. Uczniowie zapoznali się ze sposobami, jakimi piasek transportowany może być przez wiatr, czyli: suspensją, toczeniem i saltacją. Poznali również akumulacyjne i erozyjne formy eoliczne występujące w różnych częściach świata. Młodzież mogła zobaczyć schematy powstawania wydm na przykładach tych nam najbliższych, jak wydmy kopalniane w Sudetach oraz tych dalszych, jak wydmy złożone na Saharze. Mogliśmy podziwiać również formy akumulacyjne i erozyjne związane z rzeźbotwórczą działalnością wiatru w Polsce, a najlepszym tego przykładem są pokrywy lessowe w Kotlinie Sandomierskiej i na Wyżynie Lubelskiej oraz wydmy śródlądowe w okolicach Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej i Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. Natomiast najbardziej znane nam miejsca, w których widoczna jest działalność wiatru, to Słowiński i Kampinowski Park Narodowy.
Dzięki prezentacji mogliśmy w ciekawy sposób poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny sedymentologii i geomorfologii.
Spotkanie zorganizowała p. Katarzyna Płaszczewska

Diana Kępa IE, Lidia Dybała kl. II C