Geografia w praktyce, czyli zmagania licealistów z hydrologią

Publikacja lubartow24.pl
Publikacja lubartowiak.com.pl
ALBUM

W dniu 11 kwietnia 2017 r. klasy 2c i 2e, realizujące rozszerzenie z geografii, w ramach obchodów Światowego Dnia Meteorologii i Hydrologii oraz Dni Otwartych UMCS udały się do Dąbrowicy na zajęcia terenowe z hydrologii, które zostały przeprowadzone przez p. Mateusza Kapitana i p. Bartka Wronę. Panowie reprezentowali Studenckie Koło Naukowe Geografów im. Adama Malickiego działające na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lubinie.


Zadaniem uczestników terenowych zajęć było zmierzenie przepływu w dwóch rzekach: Czechówce i Łazędze. Czterech odważnych uczniów, w gumowych woderach, weszło do wody i przeprowadziło niezbędne pomiary, które pomogły wykonać odpowiednie obliczenia. Poza parametrami fizycznymi, określonymi przy pomocy elektromagnetycznego miernika prędkości oraz wyznaczeniem przekrojów poprzecznych koryt, zbadano również jakość wód niesionych przez rzeki: pH, temperaturę oraz przewodność elektrolityczną.
Po wykonaniu wszystkich pomiarów terenowych, uczniowie wzięli udział w zajęciach grupowych, w trakcie których zapoznali się z metodami analizy zdobytych danych oraz wykonali profile poprzeczne w miejscach pomiaru rzek. Zwieńczeniem ich pracy było wyznaczenie przepływu w obu rzekach.
Miejsce badań wybrane było nieprzypadkowo, bowiem tam, jak potem się okazało, dopływ niedużej rzeki – Łazęgi - prowadzi więcej wody (40 l/s), niż sama rzeka wyższego rzędu – Czechówka (29 l/s). Na podstawie analizy mapy topograficznej i własnej wiedzy uczniowie doszli do wniosku, że przyczyną tego stanu rzeczy jest najprawdopodobniej zrzut wody ze stawów powyżej badanego profilu na Łazędze. Czechówka natomiast zasilana jest wyłącznie z zasobów wód podziemnych.
Po krótkich, lecz niezwykle interesujących zajęciach na łonie natury młodzież wróciła do Lubartowa, bogatsza o nowe doświadczenia i wiedzę z zakresu hydrologii - a dokładniej potamologii.

Spotkanie zorganizowała pani Katarzyna Płaszczewska, a opiekę nad uczniami sprawowali pani Małgorzata Milanowska i pan Łukasz Wasyluk.

Anna Romanek, II c