Zajęcia terenowe z geografii

26 marca 2018 roku uczniowie klas Ig i IIc, realizujący rozszerzenie z geografii, uczestniczyli w zajęciach terenowych z meteorologii i hydrologii w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie. Wyjazd zorganizowali pani Katarzyna Płaszczewska i pan Łukasz Wasyluk, którzy w ten sposób włączyli młodzież II LO w obchody Światowego Dnia Meteorologii i Hydrologii oraz Dni Otwarte UMCS. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Jagodę Ziewiec, Klaudię Młodawską, Sarę Toroj, Elizę Świniarską, Natalię Gajewską, Piotra Urbańskiego i Kamila Kultysa, którzy reprezentowali Studenckie Koło Naukowe Geografów im. Adama Malickiego działające na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.

Galeria


Na początku uczniowie zostali podzieleni na grupy. Zadaniem uczestników terenowych zajęć z hydrologii było zmierzenie przepływu w rzece Czechówka. Trzech odważnych przedstawicieli grupy, wyposażonych w gumowe wodery, weszło do wody i przeprowadziło niezbędne pomiary, które pomogły wykonać odpowiednie obliczenia. Poza parametrami fizycznymi, określonymi przy pomocy elektromagnetycznego miernika prędkości oraz wyznaczeniem przekrojów poprzecznych koryt, zbadano również jakość wód niesionych przez rzeki: temperaturę oraz przewodność elektrolityczną. Na koniec tych zajęć studenci pokazali nam, jak najłatwiej i najszybciej zmierzyć prędkości wody – jedni wrzucali do niej grube gałęzie, które odgrywały rolę pływaków, a reszta odliczała czas stoperem... wszystko przy użyciu taśmy z decymetrową miarką. Dzięki temu sprawdziliśmy obecny stan Czechówki. Dowiedzieliśmy się także wiele o retencji zasobów wodnych. Wśród działań infrastrukturalnych bardzo popularne są ogrody deszczowe, w których stosowane są rośliny hydrofitowe, takie jak paprocie i turzyce, pochłaniające zanieczyszczenia z przepływającej wody deszczowej. Zielone dachy na budynkach pełnią natomiast nie tylko funkcję estetyczną – przede wszystkim mają zatrzymać opad i ograniczyć skutki miejskiej wyspy ciepła. Wytyczne o obszarach wodno-błotnistych zawiera Konwencja Ramsarska, do której Polska dołączyła w 1978 roku. Obecnie obszary te zostały przekształcone wskutek działania ludzi.
Kolejne ćwiczenia odbywały się w stacji meteorologicznej, również na terenie Ogrodu Botanicznego. Znajduje się tam tzw. Klatka Stevensona pomalowana na kolor biały, by nie pochłaniać energii słonecznej. Można w niej znaleźć kilka rodzajów termometrów, między innymi maksymalny i minimalnym, z których uczniowie odczytywali temperatury, choć nie było to takie łatwe, jak się na początku wydawało. Każdy mógł się z bliska przyjrzeć psychometrowi i wiatromierzowi usytuowanemu na górze wieżyczki i rejestrującemu prędkość oraz kierunek wiatru. Mogliśmy również zobaczyć deszczomierz standardowy i korytkowy, dzięki którym można odróżnić rodzaj opadu oraz jego ilość. Jednym z bardziej rozbudowanych obiektów jest stacja do pomiarów promieniowania słonecznego. Ciekawym doświadczeniem było rozpoznawanie chmur i prognozowanie pogodny na podstawie obserwacji . My sami także możemy sprawdzić stan tych zjawisk dzięki aplikacji meteorologicznej, co więcej - taka stacja znajduje się w naszym mieście dzięki jednemu z wydziałów UMCS.
Po krótkich, lecz niezwykle interesujących, zajęciach na łonie natury młodzież wróciła do Lubartowa bogatsza o nowe doświadczenia i wiedzę z zakresu hydrologii - a dokładniej potamologii oraz meteorologii. Zajęcia w terenie okazały się bardzo dobrym sposobem na sprawdzenie wiedzy zdobytej wcześniej w szkole.

Maja Nieznaj, klasa 1g