Pokazy chemiczne

Dnia 18. 04. 2016 r. uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie wzięli udział w pokazach chemicznych poprowadzonych przez panią dr Jadwigę Stachowicz z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pokazy odbyły się pod hasłem „Z chemią tworzymy świat na miarę naszych marzeń”. Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia własnych doświadczeń chemicznych, między innymi ze związkami chromu i manganu w różnych środowiskach. Co więcej, licealiści poznali też sposób zabawienia wskaźników chemicznych w roztworach o różnym odczynie. Z pewnością udział w tej niecodziennej lekcji chemii był dla młodzieży cennym doświadczeniem, poszerzającym nie tylko wiedzę z zakresu tego przedmiotu, ale i rozwijającym naukowe zainteresowania uczniów klas o profilu medycznym.

Adrian Borzęcki

Galeria